Bakgrunn og aktiviteter

Lars Christian Jenssen (født 1959) er førsteamanuensis ved program for arkiv- og samlingsforvaltning ved Institutt for Lærerutdanning, fagenhet for samfunnsfagene. Han er dr.art. fra Universitetet i Bergen (2002) på en avhandling om norsk skipsfarts rolle i NATOs beredskapsplanlegging de første tiårene av etterkrigstiden. Han har tidligere arbeidet som forsker ved Institutt for forsvarsstudier og som førstearkivar i Riksarkivet. Fra 2004 var han fagansvarlig for Riksarkivarens bidrag inn i undervisningstilbudet i arkivkunnskap ved Universitetet i Oslo.

Jenssen har de senere årene særlig vært opptatt av norsk og internasjonal arkivpolitikk, av digitalisering og av forskning og vitenskapelighet innenfor det norske arkivfeltet.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

  • Jenssen, Lars Christian. (2017) Arkivforskning i Norge 2016. Norsk Arkivforum. vol. 23.
  • Jenssen, Lars Christian. (1999) «’50 år i stampesjø’. Fagbevegelsens kamp mot bekvemmelighetsflagg». Artikkel. Arbeiderhistorie.
  • Jenssen, Lars Christian. (1998) Etablering av skipsfartsberedskap i Norge og NATO. Artikkel. FHFS-notat.
  • Jenssen, Lars Christian. (1998) Sjøkrigshistorie i Norge – forum og forskning. Introduserende artikkel. FHFS-notat.
  • Jenssen, Lars Christian. (1997) Die Arbeiterbewegung und die norwegischen Geheimdienste. Artikkel. Moving the social. Journal of social history and the history of social movements. vol. 19.
  • Jenssen, Lars Christian. (1995) Eksil-regjeringen og lønnsforhandlingene i handelsflåten. Arbeiderhistorie.

Bøker

  • Neergaard, André; Jenssen, Lars Christian; Steensland, Gustav; Stavheim, Synne. (2014) Dokumentasjonsforvaltning og arkiv i det 21. århundret. Antologi. Fagbokforlaget. 2014. ISBN 9788232103683.
  • Jenssen, Lars Christian; Riste, Olav. (2001) Intelligence in the Cold War : organisation, role, international cooperation. 2001. ISBN 8291571023.

Del av bok/rapport

  • Jenssen, Lars Christian. (2003) Olav Ristes forfatterskap. Bokkapittel. Motstrøms. Olav Riste og norsk internasjonal historieskriving.

Rapport/avhandling