Bakgrunn og aktiviteter

Kristofer Paso er førsteamanuensis i Ugelstad laboratoriet ved Institutt for kjemisk prosessteknologi. Forskningsinteresser omfatter polymer teknologi.

Nordic Master i Polymer Teknology (MSPOLYTECH)

Nordic Master i Polymer Teknologi (KTH nettside)