Bakgrunn og aktiviteter

Kristofer Paso er førsteamanuensis i Ugelstad laboratoriet ved Institutt for kjemisk prosessteknologi. Forskningsinteresser omfatter polymer teknologi.