TKP4130 - Polymerkjemi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i polymerkjemi med hensyn på syntese, polymerisasjonskinetikk, og nettverks/geldannelse av polymerer dannet ved addisjons- og kjedepolymerisasjon. Polymerstruktur/konformasjon og overgang fra flytende (smelte) til fast form (polymerkrystaller eller –glass) diskuteres ut i fra termodynamiske, kinetiske og fritt volumbetraktninger. Polymerers løselighet/blandbarhet og fasediagrammer bestemmes ut i fra termodynamiske parametre. Molekylvektsbestemmelse for polymerer, primært ved hjelp av osmotisk trykk, viskosimetri og size exclusion chromatography (SEC). Innføring i polymerers mekaniske og reologiske egenskaper. Spesialisert syntese for flow assurance industrien.

Læringsutbytte

Etter endt emne skal studentene kunne:
- Gjøre rede for trinn- og kjedepolymerisasjon, både med hensyn på mekanismer og kinetikk.
- Utlede betingelser for geldannelse i systemer med en blanding av binære og multifunksjonelle monomerer.
- Gjøre rede for forskjell mellom krystallinsk smeltetemperatur og glasstransisjonstemperatur, samt effekten av kinetikk på disse.
- Skille mellom entalpiske og entropiske bidrag i krystallisasjon.
- Skille mellom absolutte og relative metoder for molekylvektsbestemmelse.
- Gjøre rede for flytegenskapene til polymersmelter og -løsninger.
- Tolke eksperimentelle data og bestemme parametre som polymerisasjonsrater og kopolymersammensetning.
- Designe forsøksbetingelser for geldannelse for et gitt system.
- Beregne løselighet av en gitt polymer i blandinger og løsemidler.
- Planlegge forsøk og analysere eksperimentelle data for molekylvektsbestemmelse ved hjelp av visosimetri, osmitisk trykk og SEC.
- Evaluere faktorer som polymerstruktur, molekylvekt, forgreninger og diluenter på krystallinitet.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Textbook: P. C. Painter and M. M. Coleman: Fundamentals of Polymer Science, 2. ed., samt øvinger.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIK2043 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.