course-details-portlet

KP8129 - Kolloidkjemi for prosessindustrien

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig 100/100 D

Faglig innhold

Kurset undervises annet hvert år, neste gang høst 2023. Kurset gir en innføring i hvordan overflate- og kolloidkjemiske fenomen har betydning for industrielle prosesser. De viktigste områdene som dekkes er fluid transport, separasjon og prosessering av olje og produsert vann. Fenomener som beskrives i kurset inkluderer mekanismer for asfalten- og voksutfelling, dannelse og stabilisering av gasshydrater, separasjon av vann/olje/gass, stabilisering og destabilisering av vann-i-råolje og råolje-i-vann emulsjoner, elektrokoalescens og funksjonalitet for ulike typer av oljefeltkjemikalier (inhibitorer, demulgatorer, deforamere, fuktemidler etc.). Andre prosesser som dekkes er papirteknologi, hvor overflatekjemi for tre og cellulose fiber samt løste og kolloidale komponenter i prosessfluider vil beskrives, og betydningen av surfaktanter og polymerer i industrielle applikasjoner som næringsmidler, vaskemidler, maling og kosmetikk. I den forbindelse gis en innføring i interaksjoner mellom surfaktanter og polymerer i vandige løsninger; både med hensyn på intermolekylære interaksjoner og faseoppførsel/separasjon, samt adsorpsjon av surfaktanter og polymerer til faste overflater. Det vil også bli gitt en innføring i prinsipper og moderne instrumentering for karakterisering av overflate- og kolloidkjemisk fenomen.

Læringsutbytte

Å gi studentene en innføring i industriell anvendelse av overflate- og kolloidkjemi

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger.

Kursmateriell

Oppgis ved kursets start.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
KP8123 7.5 HØST 2010
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for kjemisk prosessteknologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU