Bakgrunn og aktiviteter

Næringsmiddelkandidat fra Norges Landbrukshøyskole 1991.

Underviser i matfag, mikrobiologi og hygiene.

Kursutvikling for næringslivet i marine lipider og marine ingredienser.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Rapport/avhandling

  • Larssen, Wenche Merete Emblem; Hellevik, Ann Helen; Bjørdal, Kristin; Walde, Per. (2010) Kompetanseheving innen sensorikk. Metodeutvikling med fokus på marine arter og produkt. 2010.
  • Aas, Grete Hansen; Barnung, Trygg Normann; Bjørdal, Kristin; Woll, Astrid Kari; Larssen, Wenche Merete Emblem; Kjerstad, Margareth. (2009) Kvalitet på fersk sjømat. 2009.
  • Larssen, Wenche Merete Emblem; Hellevik, Ann Helen; Bjørdal, Kristin. (2009) Optimal treatment of frozen pink shrimp (pandalus borealis) to the hand peeling industry. 2009.