course-details-portlet

MN304012 - Kvalitetssikring og sertifisering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Faget er delt i to deler:Del1:

Kvalitetslærens historikk og utvikling

Kvalitetsbegrepet og andre sentrale begrep

Dokumentstyring

Prosess og produktkontroll

Kvalitetsrevisjoner

Statistiske metoder for å kontrollere kvalitet

Kravelement i et kvalitetssystem etter NS EN ISO 9001

Del 2:

Risiko og risikovurdering

Identifisering og kontroll av kritiske kontrollpunkt

HACCP plan

Vedlikehold av HACCP system

Myndighetskrav og kundekrav i viktige markeder (BRC etc)

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:

ha kunnskap om viktige begreper innen kvalitetslæren.

ha kunnskap om kvalitetslærens utvikling og hovedtrekk.

kjenne prinsippene for kritisk kontrollpunktsanalyse (HACCP).

kjenne til hovedtrekkene i ulike sertifiseringssystemer og myndighetskrav i noen viktige markeder.

 

Læringsutbytte - Ferdigheter:

kunne beherske de syv kvalitetssikringsverktøy og grunnleggende teknikker i prosess og partikontroll.

ha kunnskap til å medvirke til identifisering, utvikling og oppfølging av kritiske kontrollpunkt.

kunne vurdere ulike sertifiseringsordninger for en gitt bedrift.

 

Læringsutbytte - Kompetanse:

ha kompetanse til å innføre og drifte et kvalitetssystem.

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Forelesninger, Øvinger, Obligatorisk Gruppeoppgave  

Obligatoriske arbeidskrav:

Godkjent 1 obligatorisk gruppeoppgave.

Det forventes at studenten har en egeninnsats på 200 timer.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

4 timers digital eksamen

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Biomarin innovasjon (298BMI)
Bioteknologi (427BT)

Kursmateriell

Obligatorisk:

KVALITETSDREVET LEDELSE - KVALITETSSTYRTE BEDRIFTER, AUNE, A., GYLDENDAL, OSLO,
HACCP- arbeid med mattrygghet Smolan G og Vaksvik S (2014)Yrkeslitteratur a/s

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TMAT3003 4.0 01.09.2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Helse, miljø og sikkerhet
  • Sikkerhet og pålitelighet
  • Andre fag
  • Næringsmiddelfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for biologiske fag Ålesund

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst UTS Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering 27.11.2020

Innlevering 27.11.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 26.03.2021

Innlevering 26.03.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret til hjemmeeksamen som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed to home examination as a preventive measure in the ongoing corona situation.Merk at eksamensform er endret til hjemmeeksamen som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed to home examination as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU