MN304012 - Kvalitetssikring og sertifisering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Faget er delt i to deler:Del1:

Kvalitetslærens historikk og utvikling

Kvalitetsbegrepet og andre sentrale begrep

Dokumentstyring

Prosess og produktkontroll

Kvalitetsrevisjoner

Statistiske metoder for å kontrollere kvalitet

Kravelement i et kvalitetssystem etter NS EN ISO 9001

Del 2:

Risiko og risikovurdering

Identifisering og kontroll av kritiske kontrollpunkt

HACCP plan

Vedlikehold av HACCP system

Myndighetskrav og kundekrav i viktige markeder (BRC etc)

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:

ha kunnskap om viktige begreper innen kvalitetslæren.

ha kunnskap om kvalitetslærens utvikling og hovedtrekk.

kjenne prinsippene for kritisk kontrollpunktsanalyse (HACCP).

kjenne til hovedtrekkene i ulike sertifiseringssystemer og myndighetskrav i noen viktige markeder.

 

Læringsutbytte - Ferdigheter:

kunne beherske de syv kvalitetssikringsverktøy og grunnleggende teknikker i prosess og partikontroll.

ha kunnskap til å medvirke til identifisering, utvikling og oppfølging av kritiske kontrollpunkt.

kunne vurdere ulike sertifiseringsordninger for en gitt bedrift.

 

Læringsutbytte - Kompetanse:

ha kompetanse til å innføre og drifte et kvalitetssystem.

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Forelesninger, Øvinger, Gruppeoppgave  

Obligatoriske arbeidskrav:

Godkjent 1 gruppeoppgave.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

4 timers skriftlig eksamen

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Biomarin innovasjon (298BMI)
Biomarin innovasjon (298YV)
Bioteknologi (427BT)

Kursmateriell

Obligatorisk:

Per Magne Walde: Kvalitetslære
Jostein Kverneland: Arbeidsbok i HACCP

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 E 24.05.2018 09:00 A335 , F415 - Master
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.