course-details-portlet

MN304012 - Kvalitetssikring og sertifisering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Kvalitetslærens historikk og utvikling. Kvalitetsbegrepet og andre sentrale begrep. Dokumentstyring. Prosess og produktkontroll. Kvalitetsrevisjoner. Statistiske metoder for å kontrollere kvalitet. Kravelement i et kvalitetssystem etter NS EN ISO 9001. Risiko og risikovurdering. Identifisering og kontroll av kritiske kontrollpunkt. HACCP plan. Vedlikehold av HACCP system. Myndighetskrav og kundekrav i viktige markeder (BRC etc). Internkontroll IK-mat og IK-akvakultur

Læringsutbytte

Kunnskap:

 • ha kunnskap om viktige begreper innen kvalitetslæren
 • ha kunnskap om kvalitetslærens utvikling og hovedtrekk
 • kjenne prinsippene for kritisk kontrollpunktsanalyse (HACCP)
 • kjenne til hovedtrekkene i ulike sertifiseringssystemer og myndighetskrav i noen viktige markeder

Ferdigheter:

 • kunne beherske de syv kvalitetssikringsverktøy og grunnleggende teknikker i prosess og partikontroll
 • ha kunnskap til å medvirke til identifisering, utvikling og oppfølging av kritiske kontrollpunkt
 • kunne vurdere ulike sertifiseringsordninger for en gitt bedrift

Kompetanse:

 • ha kompetanse til å innføre og drifte ulike kvalitetssystem
 • ha kompetanse til å innføre og drifte HACCP, IK-mat og IK-akvakultur

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder: Forelesninger, øvinger og en obligatorisk gruppeoppgave. Gruppeoppgaven må være godkjent for å fremstille seg til eksamen.

Planfestede aktiviteter utgjør ca. 40 timer. Total arbeidsmengde i emnet bør utgjøre 200 timer.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Obligatorisk gruppeoppgave må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Godkjent obligatoriske arbeidskrav er gyldig i 4 semester (undervisningssemesteret og de tre påfølgende semestrene).

Eksamen gjennomføres i midten av semesteret (mars). 4 timers digital skoleeksamen

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Biomarin innovasjon (298BMI)
Bioteknologi (427BT)

Kursmateriell

Obligatorisk: KVALITETSDREVET LEDELSE - KVALITETSSTYRTE BEDRIFTER, AUNE, A., GYLDENDAL, OSLO, HACCP- arbeid med mattrygghet Smolan G og Vaksvik S (2014)Yrkeslitteratur a/s

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TMAT3003 5.0 HØST 2021
MATV3003 4.0 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Helse, miljø og sikkerhet
 • Sikkerhet og pålitelighet
 • Næringsmiddelfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for biologiske fag Ålesund

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU