course-details-portlet

BTA1001 - Generell mikrobiologi

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Mikrobielle arbeidsteknikker

Prokaryote og eukaryote celler

Vekst, celledeling

Virus

Grunnleggende bakteriegenetikk og systematikk

Vekstmedier og ytre faktorers betydning for veksten og kontroll av vekst

Antibiotika

Mikrobielle sykdommer og nyttige mikroorganismer

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:

ha kunnskap om hva som fremmer vekst og hva som hemmer vekst av mikroorganismer.

ha kunnskap om ulike former for metabolisme hos mikroorganismer

ha kunnskap om ulike grupper av mikroorganismer og mangfoldet innen gruppene

ha kunnskap om mikroorganismer som sykdomsårsak og mikroorganismer som nyttige samarbeidspartnere.

ha forståelse for hvor kontaminering kan komme fra, hvordan ulike kontaminanter kan overføres og hvordan forhindre slik overføring.

ha forståelse for likheter og ulikheter mellom celletyper.

 

Læringsutbytte - Ferdigheter:

kunne lage mikrobielle vekstmedier 

kunne jobbe aseptisk på lab

kunne så ut og dyrke mikroorganismer 

kunne lage levende og fikserte preparater og gramfarge bakterier

kunne bruke mikroskopet som arbeidsverktøy


Læringsutbytte - Kompetanse:

grunnleggende forståelse for mikrobiologi og mikrobielle arbeidsteknikker.

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:
Plenumsforelesninger. Laboratoriekurs med 5 obligatoriske øvelser.

Obligatoriske arbeidskrav:
Alle 5 laboratorieøvelser med rapportering må være godkjent.

Det forventes at studenten har en egeninnsats på 200 timer, hvorav inntil 40 timer er forelesning og 30 timer laboratoriearbeid.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

4 timers skriftlig eksamen

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Bioteknologi (427BT)
Medisinske og biologiske fag (184BG)

Kursmateriell


Tronsmo Arne; (2016) Innføring I mikrobiologi. Universitetsforlaget.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MB101812 7.5 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Biologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for biologiske fag Ålesund

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 E 15.12.2020 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Skriftlig eksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU