course-details-portlet

AI302414 - Semester internship

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig 100/100 1 timer

Faglig innhold

I emnet vil studentene ha praksis i en organisasjon. Gjennom emnet skal studentene kunne anvende kunnskap som de har tilegnet seg tidligere i studiet og se sammenhengen mellom fagene i praksis. Gjennom autentiske arbeidsoppgaver, refleksjon og veiledning skal studenten tilegne seg forståelse for metoder, problemstillinger, prosesser og verktøy i arbeidslivet. I fellessamlinger i emnet vil det bli lagt vekk på å forstå innovasjonsprosesser i organisasjoner, prosjektledelse i kreative team og refleksjon rundt egen kompetanse og karriereutvikling.

En fagspesifikk kursdel tilpasset studentenes studieprogram vil også være inkludert i kurset.

Læringsutbytte

Etter gjennomført praksis skal studentene kunne:

  • vise evne til å reflektere over sin egen utvikling som arbeidstaker og om fremtidig karriereutvikling.
  • anvende teoretisk kunnskap fra studiet i en reell arbeidssituasjon og se sammenhengen mellom teori og praksis.
  • forstå sentrale arbeidsoppgaver i praksisorganisasjon og kunne beskrive sammenhengen mellom ulike funksjoner i organisasjonen.
  • planlegge og utføre et mini-prosjekt for praksisorganisasjon med fokus på nyskaping.
  • kommunisere tydelig og profesjonelt muntlig og skriftlig internt og med eksterne partnere i praksisorganisasjon.
  • identifisere og beskrive innovasjonsprosesser i praksisorganisasjon både i et teoretisk og praktisk perspektiv.

Læringsformer og aktiviteter

Hovedaktiviteten i emnet er praksis i en organisasjon som er relevant for studiet. Det vil i tillegg være obligatoriske seminar sammen med andre studenter i praksis, samt obligatoriske arbeidskrav i faget.

Informasjon om arbeidskrav oppgis ved semesterstart.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Forkunnskapskrav

Som for studiet. Emnet vil være adgangsbegrenset. Studenter søker opptak og tas opp gjennom en rekrutteringsprosess.

Kursmateriell

Pensumlitteratur opplyses ved semesteroppstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Økonomi og administrasjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for internasjonal forretningsdrift

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Muntlig 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU