course-details-portlet

AM101221 - Ledelse av kreative prosesser

Om emnet

Nytt fra studieåret 2023/2024

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappe og justerende muntlig vurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappe og justerende muntlig vurdering 100/100

Faglig innhold

Faget gir en grunnleggende introduksjon til studiet markedsføring, innovasjon og ledelse (MIL). Kjerneområdene markedsføring, innovasjon og ledelse henger tett sammen og forutsetter mange av de samme ferdighetene for å lykkes i fremtidens arbeidsliv. Faget vil ha fokus på å trene på ferdigheter som å kunne:

 • Bruke kreativitet til å identifisere nye løsninger
 • Legge grunnlaget for godt samarbeid i grupper
 • Være både konstruktiv deltaker og prosessleder i utviklingsprosesser
 • Utfordre det etablerte gjennom kritisk tenkning
 • Kommunisere godt, både skriftlig og muntlig
 • Være læringsorientert i møte med nye utfordringer

Læringsutbytte

Etter gjennomført kurs skal studentene:

 • Ha grunnleggende kunnskap om prosessledelse og kunne lede kortere kreative prosesser.
 • Ha kjennskap til metodikken design sprint gjennom deltakelse i en fasilitert sprint-prosess.
 • Kunne reflektere over egen karrierekompetanse og ha et bevisst forhold til selvledelse og egen karriereutvikling.
 • Kunne formidle idéer og konsepter på en tydelig og overbevisende måte muntlig, skriftlig og visuelt.
 • Kunne samarbeide godt med andre for å gjennomføre et prosjekt, samt reflektere over egen rolle i team og prosesser.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning, design sprint, trening på prosessledelse, gruppearbeid, veiledning og presentasjoner.

Obligatorisk arbeidskrav

Obligatorisk arbeid. Obligatorisk oppmøte kan inngå som en del av dette. Informasjon gis ved semesterstart.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Mappevurdering i grupper med justerende muntlig eksamen

Det blir ikke satt opp kontinuasjonseksamen i faget.

Godkjente arbeidskrav er gjeldende inntil det foreligger betydelige endringer i faget.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Markedsføring, innovasjon og ledelse (359ML)

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Økonomi og administrasjon
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappe og justerende muntlig vurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Mappe og justerende muntlig vurdering (1) 100/100

Utlevering
30.11.2023

Innlevering
01.12.2023


12:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
 • 1) NB: Justerende muntlig gjennomføres 14.des 2023.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU