course-details-portlet

AM101221 - Ledelse av kreative prosesser

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappe og justerende muntlig vurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappe og justerende muntlig vurdering 100/100

Faglig innhold

Faget gir en grunnleggende introduksjon til tema innenfor kreativitet, innovasjon og ledelse av prosesser. Studieprogrammets kjerneområder markedsføring, innovasjon og ledelse henger tett sammen og forutsetter mange av de samme ferdighetene for å lykkes i fremtidens arbeidsliv. Faget vil ha fokus på å trene på ferdigheter for å kunne:

 • Bruke kreativitet og innovasjon til å identifisere nye løsninger
 • Legge grunnlaget for godt samarbeid i grupper
 • Være både konstruktiv deltaker og prosessleder i utviklingsprosesser
 • Utfordre det etablerte gjennom kritisk tenkning
 • Kommunisere godt, både skriftlig og muntlig
 • Være læringsorientert i møte med nye utfordringer

Læringsutbytte

Etter gjennomført kurs skal studentene:

 • Ha god forståelse for sentrale begrep innen prosessledelse og ha kunnskap om hvordan man kan legge til rette for gode prosesser i innovasjonsarbeid og utviklingsprosjekter.
 • Ha grunnleggende kunnskap om innovasjon, forretningsmodeller og hvordan kombinasjonen av disse kan skape forretningsmodellinnovasjon.
 • Ha kjennskap til innovasjonsmetodikk gjennom deltakelse i en fasilitert innovasjonsprosess.
 • Ha ferdigheter til å lede kortere kreative prosesser.
 • Kunne samarbeide godt med andre for å gjennomføre et prosjekt, samt reflektere over egen rolle i team og prosesser.
 • Kunne formidle idéer og konsepter på en tydelig og overbevisende måte muntlig, skriftlig og visuelt.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning, innovasjonscamp, trening på prosessledelse, gruppearbeid, veiledning og presentasjoner.

Obligatorisk arbeidskrav

Obligatorisk arbeid. Obligatorisk oppmøte vil inngå som en del av dette. Informasjon gis ved semesterstart.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Mappevurdering i gruppe og justerende muntlig eksamen

Det blir ikke satt opp kontinuasjonseksamen i faget.

Godkjente arbeidskrav er gjeldende inntil det foreligger betydelige endringer i faget.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Markedsføring, innovasjon og ledelse (359ML)

Kursmateriell

Pensum i faget oppgis ved semesterstart

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Økonomi og administrasjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for internasjonal forretningsdrift

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappe og justerende muntlig vurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Mappe og justerende muntlig vurdering 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU