course-details-portlet

AI302416 - Internship

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappe
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappe 100/100

Faglig innhold

I emnet vil studentene ha praksis i en organisasjon. Gjennom emnet skal studentene kunne anvende kunnskap som de har tilegnet seg tidligere i studiet og se sammenhengen mellom fagene i praksis. Gjennom autentiske arbeidsoppgaver, refleksjon og veiledning skal studenten tilegne seg forståelse for metoder, problemstillinger, prosesser og verktøy i arbeidslivet. I fellessamlinger i emnet vil det bli lagt vekk på å forstå innovasjon i organisasjoner, ledelse av kreative prosesser og refleksjon rundt egen kompetanse og karriereutvikling.

Læringsutbytte

Etter gjennomført praksis skal studentene kunne:

  • vise evne til å reflektere over sin egen utvikling som arbeidstaker og om fremtidig karriereutvikling.
  • anvende teoretisk kunnskap fra studiet i en reell arbeidssituasjon og se sammenhengen mellom teori og praksis.
  • forstå sentrale arbeidsoppgaver i praksisorganisasjon og kunne beskrive sammenhengen mellom ulike funksjoner i organisasjonen.
  • kommunisere tydelig og profesjonelt muntlig og skriftlig internt og med eksterne partnere i praksisorganisasjon.
  • identifisere og beskrive innovasjonsprosesser i praksisorganisasjon både i et teoretisk og praktisk perspektiv.

Læringsformer og aktiviteter

Hovedaktiviteten i emnet er praksis i en organisasjon som er relevant for studiet.

Mer informasjon om arbeidskrav oppgis ved semesterstart.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Spesielle vilkår

Forkunnskapskrav

Som for studiet. Emnet vil være adgangsbegrenset. Studenter søker opptak og tas opp gjennom en rekrutteringsprosess.

Kursmateriell

Pensumlitteratur opplyses ved semesteroppstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Økonomi og administrasjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for internasjonal forretningsdrift

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappe

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Mappe 100/100

Utlevering
22.05.2024

Innlevering
22.05.2024


09:00


13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU