course-details-portlet

AI201312 - Entreprenørskap og forretningsutvikling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappevurdering 100/100 ALLE

Faglig innhold

Faget gir en grunnleggende introduksjon til entreprenørskapsteori, idéutvikling, forretningsmodeller og bedriftsetablering. Faget vil innføring i tema som:

 • Entreprenørskap som prosess
 • Effektuering og lean startup
 • Bruker-, kunde- og markedsinnsikt
 • Idéutvikling
 • Bærekraftige forretningsmodeller
 • Det entreprenørielle økosystem
 • Finansiering og lønnsomhet
 • Forretningsplanen og dens sentrale elementer
 • Skriftlig, muntlig og visuell idéformidling

Læringsutbytte

Kunnskap:

Studentene skal ha kunnskap om grunnleggende begreper og perspektiver innen entreprenørskap. Etter kurs skal studentene ha innsikt i hvordan man jobber med entreprenørskap gjennom lean startup, hvordan man vurderer kommersialiseringspotensialet til en forretningsidé, samt hvordan man mobiliserer ressurser i det entreprenørielle økosystemet.

Ferdigheter:

Studentene skal kunne vurdere markedspotensialet til en forretningsidé og hvordan man bygger en hensiktsmessig og bærekraftig forretningsmodell rundt denne. Studentene skal videre utvikle ferdigheter for å teste og validerer en forretningsmodell, samt trene på hvordan man formidler en forretningside muntlig og skriftlig tilpasset målgruppen.

Kompetanse:

Etter gjennomført kurs skal studentene ha god forståelse for aktivitetene som er nødvendige for å kommersialisere en forretningsidé gjennom bedriftsoppstart. Studentene ventes å kunne gjennomføre aktivitetene selv, men også å kunne gi anbefalinger til andre som har en idé.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning, gruppearbeid, feltundersøkelser, veiledning og presentasjoner.

Obligatoriske arbeidskrav kan inneholde obligatorisk oppmøte. Spesifikasjoner vedrørende obligatorisk arbeidskrav blir gitt ved semesterstart.

Obligatoriske aktiviteter

 • OBL-1

Mer om vurdering

Mappevurdering i grupper. Mappen kan inneholde opp til seks deler, og flere detaljer vil bli spesifisert ved semesterstart. Opplysninger om mappens ulike elementer blir gitt ved oppstart. Utsatt eksamen blir ikke satt opp. Alle elementene i mappen må gjøres opp igjen ved neste ordinære eksamen. Tidligere godkjente obligatoriske aktiviteter gjelder ikke ved senere eksamensforsøk.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

Pensumlitteratur opplyses ved semesteroppstart

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Økonomi og administrasjon
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Mappevurdering 100/100 ALLE

Utlevering
14.12.2023

Innlevering
15.12.2023


12:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU