course-details-portlet

AI201312 - Entreprenørskap og forretningsutvikling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering og oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Mappevurdering 100/100 ALLE

Faglig innhold

- Kreativitet
- Forretningside og funksjon til ein forretningsplan
- Prosessar for utvikling av nye produkt og tenester
- Osterwalder sitt rammeverk for forretningsmodellar
- Intern og ekstern analyse
- Marknadsføring og marknadsundersøkelsar
- Mål/strategi og handlingsplan
- Økonomi og finans (Kva forventar bankar og finansieringsinstitusjonar av ein gründer?)
- Finansiering av nyskapingsprosjekt

Læringsutbytte

Kunnskap:

Studenten skal ha god kjennskap til forretningsplanlegging og forretningsplanen sine ulike element og funksjonar.

Ferdigheter:

Studenten skal ha praktiske ferdigheter i å utforme forretningsplanen sine ulike  element.

Kompetanse:

Studenten skal kunne formidle forretningsplanen sitt innhald, skriftleg og munnleg.

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Forelesningar, gjesteforelesningar, gruppearbeid og case diskusjonar.Forretningsplanen kan leveres av enkeltpersoner og grupper med opptil 5 medlemmer. Tilbud om veiledning på hver gruppe.MERKNAD: Faget kan forelesast samlingsbasert, eller på kveldstid og er, så langt det er råd,  knyttet opp mot Venture Cup Midt-Norge.

Obligatoriske arbeidskrav vil bli opplyst ved semesterstart

Obligatoriske aktiviteter

  • OBL-1

Mer om vurdering

Mappevurdering. Opplysninger om mappens ulike elementer blir gitt ved oppstart.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

Pensumlitteratur opplyses ved semesteroppstart

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Økonomi og administrasjon
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering og oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst UTS Mappevurdering 100/100 ALLE

Utlevering 29.10.2020

Innlevering 02.11.2020

Utlevering 12:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Mappevurdering 100/100 ALLE

Utlevering 26.04.2021

Innlevering 28.04.2021

Utlevering 12:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU