course-details-portlet

AI522420 - Innovasjonspraksis

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2023/2024

Faglig innhold

I emnet vil studentene ha praksis gjennom å arbeid med et innovasjonsprosjekt for en organisasjon. Formålet med emnet er at studentene skal kunne anvende kunnskap som de har tilegnet seg tidligere i studiet og se sammenhengen mellom fagene i praksis. Gjennom autentiske problemstillinger, refleksjon og veiledning skal studenten tilegne seg forståelse for metoder, problemstillinger, prosesser og verktøy i arbeidslivet tilknyttet fagfeltet. Emnet skal bidra til at studentene får reflektere over teori de har tilegnet seg i løpet av foregående semestre. I seminarene i emnet vil det bli lagt vekt på å forstå muligheter, prosesser og implikasjoner av innovasjon i organisasjoner.

Læringsutbytte

Kunnskap

 • Studenten skal ha kunnskap om praksisrelaterte problemstillinger i fagområdet man arbeider innenfor.
 • Studenten skal kunnskap om sammenhengen mellom ulike fag i studiet og hvordan de anvendes i praksisorganisasjonen.
 • Studenten skal ha kunnskap om ulike innovasjonsprosesser i en organisasjon.
 • Studenten skal ha kunnskap om arbeidslivets forventninger, behov og krav til medarbeidere.

Ferdigheter

 • Studenten skal kunne anvende teoretisk kunnskap fra studiet i en reell arbeidssituasjon og se sammenhengene mellom teori og praksis
 • Studenten skal kunne beherske faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer innen det valgte praksisområdet.
 • Studenten skal kunne identifisere og beskrive muligheter, prosesser og implikasjoner av innovasjon i praksisorganisasjon både i et teoretisk og praktisk perspektiv.

Kompetanse

 • Vise evne til å reflektere over egen utvikling som arbeidstaker.
 • Kunne kommunisere muntlig og skriftlig, samt samarbeide med involverte parter i og utenfor bedriften.
 • Vise evne til å planlegge og løse faglige oppgaver selvstendig.
 • Ha innsikt i innovasjonsprosesser i organisasjoner, gjennomføring av innovasjonsprosjekter og hvilke nye muligheter disse skaper.

Læringsformer og aktiviteter

Hovedaktiviteten i emnet er innovasjonspraksis i en organisasjon som er relevant for studiet. Studenten skal arbeide totalt 240 timer i praksis.

Det vil i tillegg være to obligatoriske seminar sammen med andre studenter i praksis, digital veiledning og skriftlige innleveringer i faget. Studenten forventes å arbeide med disse aktivitetene i 160 timer. Dette kommer i tillegg til praksisperioden i organisasjonen.

Obligatoriske aktiviteter

 • Seminar 1
 • Seminar 2

Mer om vurdering

Mappevurdering. Opplysninger om mappens ulike elementer blir gitt ved oppstart. Utsatt eksamen blir ikke satt opp. Alle elementene i mappen må gjøres opp igjen ved neste ordinære eksamen.

Forkunnskapskrav

Som for studiet. Emnet vil være adgangsbegrenset. Studenter søker opptak og tas opp gjennom en rekrutteringsprosess.

Kursmateriell

Artikkelsamling som oppgis ved starten av semesteret.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Fjerdeårsemner, nivå IV

Undervisning

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Økonomi og administrasjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for internasjonal forretningsdrift

Eksamensinfo

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU