Bakgrunn og aktiviteter

Se min engelske side for mer informasjon om forsknings- og undervisningsaktiviteter.

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

 • Hektoen, Helga; Ree, Anne Hansen; Redalen, Kathrine Røe; Flatmark, Kjersti. (2015) Translational studies of microenvironmental factors in rectal cancer with emphasis on tumor hypoxia. Akademika forlag. 2015. ISBN 978-82-8333-077-9. Series of dissertations submitted to the Faculty of Medicine, University of Oslo (2083).

Andre

 • Redalen, Kathrine. (2020) The role of functional imaging in radiotherapy planning. Symposium: Radiobiological guidance for treatment planning. ESTRO 2020 congress . ESTRO - European Society for Radiotherapy and Oncology; 2020-11-28 - 2020-12-01.
 • Duch, Michael Francis; De Moor, Katrien; Helland, Ingeborg Palm; Redalen, Kathrine. (2019) Fra ukjent til å bli på hils med statsråden. Universitetsavisa [Avis]. 2019-10-18.
 • Frøyen, Elin Agathe; Lyckander, Lars Gustav; Grandal, Ole Jacob; Lunder, Aida Kapic; Meltzer, Sebastian; Redalen, Kathrine; Ree, Anne Hansen; Negård, Anne. (2019) MRI of Extramural Venous Invasion in rectal cancer: assessment of the interobserver agreement and comparison with histopathology stained with hematoxylin/eosin and elastin. European Congress for Gastrointestinal and Abdominal Radiology . European Society for Gastroinestinal and Abdominal Radiolog); Roma. 2019-06-04 - 2019-06-08.
 • Knuth, Franziska; Grøndahl, Aurora Rosvoll; Torheim, Turid Katrine Gjerstad; Negård, Anne; Holmedal, Stein Harald; Bakke, Kine Mari; Meltzer, Sebastian; Futsæther, Cecilia Marie; Redalen, Kathrine. (2019) Automatic tumor delineation in rectal cancer using functional MRI and machine learning. MedFys 2019 . Norsk Forening for Medisinisk Fysikk; Kvitfjell. 2019-02-04 - 2019-02-06.
 • Knuth, Franziska; Grøndahl, Aurora Rosvoll; Torheim, Turid Katrine Gjerstad; Negård, Anne; Holmedal, Stein Harald; Bakke, Kine Mari; Meltzer, Sebastian; Futsæther, Cecilia Marie; Redalen, Kathrine. (2019) Automatic tumour delineation in rectal cancer using functional MRI and machine learning. ESTRO 38 . European Society for Radiotherapy and Oncology; Milan. 2019-04-26 - 2019-04-30.
 • Knuth, Franziska; Grøndahl, Aurora Rosvoll; Torheim, Turid Katrine Gjerstad; Negård, Anne; Holmedal, Stein Harald; Bakke, Kine Mari; Meltzer, Sebastian; Futsæther, Cecilia Marie; Redalen, Kathrine. (2019) Functional MR-based automatic tumor segmentation of rectal cancer. BiGART2019 - 18th Acta Oncologica conference ; Aarhus. 2019-05-22 - 2019-05-24.
 • Meltzer, Sebastian; Bakke, Kine Mari; Lund Rød, Karina; Dueland, Svein; Flatmark, Kjersti; Kristensen, Annette Torgunrud; Larsen, Finn Ole; Schou, Jakob Vasehus; Fuglestad, Anniken Jørlo; Kersten, Christian; Redalen, Kathrine; Ree, Anne Hansen. (2019) Gender disparities in outcome after neoadjuvant chemoradiotherapy for locally advanced rectal cancer are associated with hemodynamic differences. ESTRO 38 . European Society for Radiation Oncology; Milano. 2019-04-26 - 2019-04-30.
 • Meltzer, Sebastian; Redalen, Kathrine; Dueland, Svein; Kristensen, Annette Torgunrud; Solbakken, Arne Mide; Flatmark, Kjersti; Ree, Anne Hansen. (2019) Circulating angiogenic factors predict metastatic liver progression in rectal cancer patients given curative-intent oxaliplatin-containing neoadjuvant therapy. American Association for Cancer Research Annual Meeting . American Association for Cancer Research; Atlanta, Georgia. 2019-03-29 - 2019-04-03.
 • Redalen, Kathrine. (2019) Funksjonell MR; verktøy for prediksjon av behandlingseffekt ved rektumcancer. Multidisiplinært onkologisk GI-cancer møte . Amgen og Bayer; Trondheim. 2019-02-07 - 2019-02-08.
 • Redalen, Kathrine. (2019) Kan bedre bildediagnostikk gjøre kreftbehandlingen enda bedre?. Temakafé for kreftpasienter og pårørende . Kreftforeningen; Steinkjer. 2019-09-25 - 2019-09-25.
 • Redalen, Kathrine. (2019) Maskinlæring i stråleterapi. Norsk stråleterapimøte . Norsk forening for medisinsk fysikk; Oslo. 2019-09-19 - 2019-09-20.
 • Redalen, Kathrine. (2019) What characterizes a good relationship between a supervisor and a student?. TEKNA seminar - Academic supervision . TEKNA; Litteraturhuset, Trondheim. 2019-03-07 - 2019-03-07.
 • Bakke, Kine Mari; Meltzer, Sebastian; Lyckander, Lars Gustav; Holmedal, Stein Harald; Negård, Anne; Gjesdal, Kjell-Inge; Grøvik, Endre; Redalen, Kathrine. (2018) Predicting tumour response to chemoradiotherapy in rectal cancer using dynamic contrast enhanced MRI. European Society for Radiotherapy and Oncology (ESTRO) 37th annual meeting . ESTRO (European Society for Radiotherapy and Oncology); Barcelona. 2018-04-20 - 2018-04-24.
 • Melles, Woldegabriel A; Meltzer, Sebastian; Bakke, Kine Mari; Storaas H, Tryggve; Holmedal, Stein Harald; Redalen, Kathrine; Negård, Anne. (2018) Comparison of Apparent Diffusion Coefficients from Diffusion-Weighted Imaging of Rectal Cancer at different MR scanners. European Congress of Radiology 2018 . European Society of Radiology; Wien. 2018-02-28 - 2018-03-02.
 • Redalen, Kathrine. (2018) Baseline dynamic R2* MRI in rectal cancer is associated with chemoradiotherapy outcome. 6th MR in RT symposium ; Utrecht. 2018-06-30 - 2018-07-03.
 • Redalen, Kathrine. (2018) Motivasjonsforedrag. Fakultet for naturvitenskap sin velkomstdag for jenter . Fakultet for naturvitenskap; Trondheim. 2018-08-12 - 2018-08-12.
 • Syversen, Ingrid Framås; Bakke, Kine Mari; Grøvik, Endre; Negård, Anne; Holmedal, Stein Harald; Lyckander, Lars Gustav; Gjesdal, Kjell-Inge; Meltzer, Sebastian; Redalen, Kathrine. (2018) Prediction of chemoradiotherapy response in rectal cancer using static and dynamic R2* MRI. European Society for Radiotherapy and Oncology (ESTRO) 37th annual meeting . ESTRO (European Society for Radiotherapy and Oncology); Barcelona. 2018-04-20 - 2018-04-24.
 • Bakke, Kine Mari; Hole, Knut Håkon; Dueland, Svein; Grøholt, Krystyna Kotanska; Ree, Anne Hansen; Flatmark, Kjersti; Seierstad, Therese; Redalen, Kathrine Røe. (2017) Diffusion-weighted MRI of rectal cancer: baseline tumour perfusion fraction predicts chemoradiotherapy response and survival. International Society for Magnetic Resonance in Medicine 25th Annual Meeting . International Society for Magnetic Resonance in Medicine; Hawaii. 2017-04-22 - 2017-04-27.
 • Barua, Imon Shoumitra; Ree, Anne Hansen; Sønstevold, Linda; Redalen, Kathrine Røe; Kalanxhi, Ert. (2017) Mechanisms of normal tissue toxicity from SAHA - an HDAC inhibitor and radiosensitizer. ESTRO 36 - Annual Meeting of the European Society for Radiotherapy & Oncology . European Society for Radiotherapy & Oncology; Wien. 2017-05-05 - 2017-05-09.
 • Grøvik, Endre; Redalen, Kathrine Røe; Storås, Tryggve; Holmedal, Stein Harald; Negard, Anne; Ree, Anne Hansen; Meltzer, Sebastian; Bjørnerud, Atle; Gjesdal, Kjell-Inge. (2017) Improved sensitivity for rectal cancer differentiation by T2*-correction in DCE-MRI. International Society for Magnetic Resonance in Medicine 25th Annual Meeting . International Society for Magnetic Resonance in Medicine; Hawaii. 2017-04-22 - 2017-04-27.
 • Meltzer, Sebastian; Lyckander, Lars Gustav; Ree, Anne Hansen; Redalen, Kathrine Røe. (2017) Circulating angiogenesis factors predicting poor chemoradiotherapy outcome in rectal cancer. ESTRO 36 - Annual Meeting of the European Society for Radiotherapy & Oncology . European Society for Radiotherapy & Oncology; Wien. 2017-05-05 - 2017-05-09.
 • Meltzer, Sebastian; Ree, Anne Hansen; Lyckander, Lars Gustav; Redalen, Kathrine Røe. (2017) Circulating exosomal miRNA related to chemoradiotherapy outcome in locally advanced rectal cancer. ESTRO 36 - Annual Meeting of the European Society for Radiotherapy & Oncology . European Society for Radiotherapy & Oncology; Wien. 2017-05-05 - 2017-05-09.
 • Redalen, Kathrine Røe. (2017) Extracellular vesicles in radiation oncology. ESTRO 36 - Annual Meeting of the European Society for Radiotherapy & Oncology . European Society for Radiotherapy & Oncology; Wien. 2017-05-05 - 2017-05-09.
 • Redalen, Kathrine Røe. (2017) Functional MRI in metastatic colorectal cancer. Regional Research Network Acredit - Advanced Colorectal Cancer Individualization of Therapies ; 2017-11-02 - 2017-11-03.
 • Redalen, Kathrine Røe. (2017) Tok sjansen, fikk gjennombrudd mot kreft. Forskerforum [Fagblad]. 2017-04-03.
 • Redalen, Kathrine Røe. (2017) Vi har et kjempeproblem hvis skepsisen til oss øker. Universitetsavisa [Avis]. 2017-09-25.
 • Bakke, Kine Mari; Hole, Knut Håkon; Dueland, Svein; Flatmark, Kjersti; Ree, Anne Hansen; Seierstad, Therese; Redalen, Kathrine Røe. (2016) Tumour perfusion estimated from diffusion-weighted MRI of rectal cancer – an indirect marker of tumour hypoxia?. The 8th National PhD Conference in Medical Imaging . Norwegian Research School in Medical Imaging; Trondheim. 2016-11-21 - 2016-11-22.
 • Bakke, Kine Mari; Seierstad, Therese; Hole, Knut Håkon; Dueland, Svein; Flatmark, Kjersti; Ree, Anne Hansen; Redalen, Kathrine Røe. (2016) Histogram analysis of ADCs from DWMRI predicts tumour response and survival for rectal cancer. 35th annual meeting of the European Society for Radiotherapy & Oncology (ESTRO) ; Torino. 2016-04-29 - 2016-05-03.
 • Bjørnetrø, Tonje; Ree, Anne Hansen; Redalen, Kathrine Røe; Risberg, Karianne. (2016) Exosomes from hypoxic colorectal cancer cells – miRNA cargo as indicator of adverse CRC biology?. The fifth international meeting of the International Society of Extracellular Vesicles . ISEV; Rotterdam. 2016-05-04 - 2016-05-07.
 • Fleten, Karianne Giller; Bakke, Kine Mari; Abildgaard, Andreas; Mælandsmo, Gunhild; Redalen, Kathrine Røe; Flatmark, Kjersti. (2016) Diffusion-weighted MRI can predict response to aflibercept in in vivo models. American Association for Cancer Research (AACR) Annual Meeting . AACR; New Orleans. 2016-04-16 - 2016-04-20.
 • Meltzer, Sebastian; Kalanxhi, Ert; Dueland, Svein; Flatmark, Kjersti; Redalen, Kathrine Røe; Ree, Anne Hansen. (2016) Oxaliplatin-induced immune factors and long-term disease control in rectal cancer - a reflection of immunogenic tumor cell death?. AACR Annual Meeting 2016 . American Association for Cancer Research; New Orleans. 2016-04-16 - 2016-04-20.
 • Redalen, Kathrine Røe. (2016) Bildediagnostikk og strålebehandling av kreft. Institutt for Energiteknikk (IFE) samarbeidsmøte . Institutt for Energiteknikk (IFE); Kjeller. 2016-02-29 - 2016-02-29.
 • Redalen, Kathrine Røe. (2016) Forskernatt i akademiet. forskning.no [Internett]. 2016-08-16.
 • Redalen, Kathrine Røe. (2016) Kreftforeningen må ta bedre vare på unge forskere. forskning.no [Internett]. 2016-05-05.
 • Redalen, Kathrine Røe. (2016) Measures of diagnostic accuracy – basic definitions and ROC-analysis. End-points and statistics in biomarker studies and clinical trials . Regional Research Network ACREDIT; Oslo. 2016-05-19 - 2016-05-19.
 • Redalen, Kathrine Røe. (2016) Medical imaging in cancer biology and personalized therapy. Oslo University Hospital Research Seminar . Kathrine Røe Redalen; Rikshospitalet, Oslo. 2016-01-11 - 2016-01-11.
 • Redalen, Kathrine Røe. (2016) OxyTarget-studien. Akershus universitetssykehus forskningsseminar . Akershus universitetssykehus; 2016-02-12 - 2016-02-12.
 • Redalen, Kathrine Røe; Sitter, Beathe; Bathen, Tone Frost; Grøholt, Krystyna Kotanska; Hole, Knut Håkon; Dueland, Svein; Flatmark, Kjersti; Ree, Anne Hansen; Seierstad, Therese. (2016) High tumour glycine concentration – an adverse prognostic factor in locally advanced rectal cancer. 35th annual meeting of the European Society for Radiotherapy & Oncology (ESTRO) ; Torino. 2016-04-29 - 2016-05-03.
 • Bakke, Kine Mari; Seierstad, Therese; Hole, Knut Håkon; Ree, Anne Hansen; Redalen, Kathrine Røe. (2015) Histogram analysis of apparent diffusion coefficients from diffusion-weighted MRI during neoadjuvant treatment of locally advanced rectal cancer predicts histologic tumor response and survival. The 7th National PhD Conference in Medical Imaging . Norwegian Research School in Medical Imaging; Oslo. 2015-11-16 - 2015-11-17.
 • Barua, Imon Shoumitra; Kalanxhi, Ert; Ree, Anne Hansen; Redalen, Kathrine Røe. (2015) Histone deacetylase inhibitors in combined-modality cancer treatment – experimental studies of normal tissue effects. Frampeik - Medisinstudentenes Forskningskonferanse ; Tromsø. 2015-10-30 - 2015-11-01.
 • Grøvik, Endre; Redalen, Kathrine Røe; Melles, Woldegabriel A; Gjesdal, Kjell-Inge. (2015) Feasibility of multi-echo dynamic MRI for simultaneous acquisition of T1-weighted and R2* contrast kinetics in rectal cancer. Biology-Guided Adaptive Radiotherapy, 13th Acta Oncologica symposium ; Århus. 2015-06-10 - 2015-06-12.
 • Meltzer, Sebastian; Kalanxhi, Ert; Hektoen, Helga; Dueland, Svein; Flatmark, Kjersti; Redalen, Kathrine Røe; Ree, Anne Hansen. (2015) Circulating osteoprotegerin as inflammatory mediator of toxicity and survival to combined-modality therapy in rectal cancer. European Cancer Congress 2015 . ECCO, ESMO, ESTRO, ESSO, EACR, EONS and SIOPE; Vienna. 2015-09-25 - 2015-09-29.
 • Meltzer, Sebastian; Kalanxhi, Ert; Hektoen, Helga; Dueland, Svein; Flatmark, Kjersti; Redalen, Kathrine Røe; Ree, Anne Hansen. (2015) Circulating tumor necrosis factor receptor (TNFR) proteins in systemic disease outcome to combined-modality radiotherapy in rectal cancer. International Conference on Molecular Targets and Cancer Therapeutics . American Association for Cancer Research; Boston, Massachusetts. 2015-11-05 - 2015-11-09.
 • Meltzer, Sebastian; Ree, Anne Hansen; Redalen, Kathrine Røe. (2015) The OxyTarget study – Functional MRI of Hypoxia-Mediated Rectal Cancer Aggressiveness. The 7th National PhD Conference in Medical Imaging . Norwegian Research School in Medical Imaging; Oslo. 2015-11-16 - 2015-11-17.
 • Redalen, Kathrine Røe. (2015) Ny dynamisk MR-sekvens for bedre karakterisering av endetarmskreft. Høstmøtet 2015 . Norsk Radiologisk Forening, Norsk Forening for Med. Fysikk; Oslo. 2015-10-20 - 2015-10-23.
 • Redalen, Kathrine Røe. (2015) Vil lage mer tilpasset behandling for endetarmskreft. forskning.no [Internett]. 2015-10-06.
 • Sivarajah, Nirujah; Ree, Anne Hansen; Kalanxhi, Ert; Redalen, Kathrine Røe; Risberg, Karianne. (2015) Identification of optimal culturing conditions for studying exosomes from normoxic and hypoxic colorectal cancer cell lines. 4th international meeting of International Society for Extracellular Vesicles (ISEV) ; 2015-04-23 - 2015-04-26.
 • Negard, Anne; Redalen, Kathrine Røe; Jahnsen, Jørgen; Færden, Arne Engebret; Ree, Anne Hansen; Vatn, Morten H. (2014) Crohns disease and secondary malignancy: Morphological findings with MRI and CT and how novel functional MR sequences can improve diagnostics. RSNA, Annual meeting . Radiological society of North America; Chicago. 2014-11-30 - 2014-12-05.
 • Redalen, Kathrine Røe. (2014) Individualisert behandling av tarmkreft. Akershus universitetssykehus åpen kveld om forskning ; 2014-04-01 - 2014-04-01.
 • Redalen, Kathrine Røe. (2014) OxyTarget study - Functional MRI of hypoxia-mediated rectal cancer aggressiveness. Kick-off meeting Regional Research Network ACREDIT - Advanced ColoRectal Cancer - Individualization of Therapies . Regional Research Network ACREDIT - Advanced ColoRectal Can; Oslo. 2014-10-08 - 2014-10-08.
 • Redalen, Kathrine Røe; Ree, Anne Hansen. (2014) Spredning av kreft via mikroblærer. Kreftforeningen [Internett]. 2014-01-09.
 • Tahiri, Andliena; Røe, Kathrine; de Wijn, Rik; Busch, Christian; Lønning, Per Eystein; Ree, Anne Hansen; Kristensen, Vessela N.; Geisler, Jürgen. (2012) Tyrosine kinase activity profiling of metastatic malignant melanoma: Identification of possible therapeutic targets and markers predicting response to therapy. American Association of Cancer Research ; Chicago, IL. 2012-03-31 - 2012-04-04.
 • Redalen, Kathrine Røe; Seierstad, Therese; Kristian, Alexandr; Mælandsmo, Gunhild; van der Kogel, Albert; Ree, Anne Hansen; Olsen, Dag Rune. (2010) Quantitative in vivo DCE MRI of prostate cancer xenografts: assessment of ADT and RT efficacy. Molecular Imaging in Radiation Oncology (MIRO) ; Brussels. 2010-03-18 - 2010-03-20.
 • Seierstad, Therese; Redalen, Kathrine Røe; Folkvord, Sigurd; Flatmark, Kjersti; Skretting, Arne; Olsen, Dag Rune. (2010) Early prediction of treatment response in xenografts using quantitative diffusion weighted MRI. Molecular Imaging in Radiation Oncology (MIRO) ; Brussels. 2010-03-18 - 2010-03-20.
 • Olsen, Dag Rune; Seierstad, Therese; Folkvord, Sigurd; Røe, Kathrine; Flatmark, Kjersti; Ree, Anne Hansen. (2007) Treatment response following combined capecitabine, oxaliplatin and radiation therapy monitored by diffusion weighted magnetic resonance imaging (DW-MRI) in a xenograft model. 14th European Cancer Conference (ECCO 14 . European Cancer Organization; Barcelona. 2007-09-23 - 2007-09-27.