course-details-portlet

TFY4365 - Ioniserende stråling - vekselvirkningsmekanismer og dosimetri

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2023/2024

Faglig innhold

Kurset omhandler generelle mekanismer for vekselvirkning mellom ioniserende stråling og materie, samt gir et teoretisk grunnlag for dosimetri av ioniserende stråling og anvendelser av dosimetri både for diagnostikk (røntgen) og behandling (stråleterapi), samt for vurdering av risiko ved personbestråling. Følgende tema vil bli omtalt: Vekselvirkningstverrsnitt (klassisk tilnærming), vekselvirkningsmekanismer for fotoner, nøytroner og ladede partikler, grunnleggende dosimetribegreper, kavitetsteori og strålingslikevekt, dosimetri i diagnostikk og terapi, persondosimetri, interndosimetri og nøytrondosimetri.

Læringsutbytte

Kurset skal gi kunnskap om de sentrale vekselvirkningsmekanismene for ioniserende stråling og materie, både for ladede partikler og for fotoner og nøytroner, det teoretiske grunnlaget for dosimetri av ioniserende stråling og danne grunnlag for klinisk anvendelse av dosimetri.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, regneøvinger og gruppeoppgaver.

Obligatorisk muntlig presentasjon.

Obligatoriske aktiviteter

  • Presentasjon

Mer om vurdering

Muntlig eksamen. Obligatorisk presentasjon.

Utsatt eksamen i august.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
FY8413 7.5 HØST 2022
FY6021 7.5 HØST 2022
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Medisinsk fysikk
  • Strålingsbiofysikk/strålebiologi
  • Biofysikk og medisinsk teknologi
  • Fysikk
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for fysikk

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU