course-details-portlet

FY8413 - Ioniserende stråling - vekselvirkningsmekanismer og dosimetri

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2023/2024

Faglig innhold

Kurset omhandler generelle mekanismer for vekselvirkning mellom ioniserende stråling og materie, og gir et teoretisk grunnlag for dosimetri av ioniserende stråling og anvendelser av dosimetri både for stråleterapi og for vurdering av risiko ved personbestråling. Følgende tema vil bli omtalt: Vekselvirkningstverrsnitt (klassisk tilnærming), vekselvirkningsmekanismer for fotoner, nøytroner og ladede partikler, grunnleggende dosimetribegreper, kavitetsteori og strålingslikevekt, dosimetri i diagnostikk og terapi, persondosimetri, interndosimetri og nøytrondosimetri.

Læringsutbytte

Kurset skal gi kunnskap om de sentrale vekselvirkningsmekanismene for ioniserende stråling og materie, både for ladede partikler og for fotoner og nøytroner, det teoretiske grunnlaget for dosimetri av ioniserende stråling og danne grunnlag for klinisk anvendelse av dosimetri.

Læringsformer og aktiviteter

Kurset vil undervises konsentrert i løpet av to separate uker i vårsemesteret og vil bestå av en kombinasjon av forelesninger, regneøvinger og gruppeoppgaver. Ved få oppmeldte kandidater vil læringsform og aktiviteter kunne endres (selvstudium i kombinasjon med gruppearbeid/workhops).

Obligatoriske aktiviteter

  • Prosjektarbeid med presentasjon

Mer om vurdering

Eksamensmelding forutsetter undervisningsmelding samme semester.

Spesielle vilkår

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
FY8412 4.0 HØST 2019
FY6021 4.0 HØST 2020
TFY4365 7.5 HØST 2022
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Medisinsk teknologi
  • Medisinsk fysikk
  • Strålingsbiofysikk/strålebiologi
  • Strålingsfysikk
  • Biofysikk og medisinsk teknologi
  • Fysikk
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for fysikk

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU