Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Rapport/avhandling

  • Årskog, Vemund; Berge, Jostein. (2014) Ålesund kommune - slamavskiller Flatholmen - skade : Laminattesting og kapasitetskontroll. 2014. ISBN 978-82-92-18646-6. Rapport HiÅ (01).
  • Årskog, Vemund; Berge, Jostein. (2013) Ålesund kommune - slamavskiller Flatholmen - skade : vurdering av skadeårsak. 2013. ISBN 978-82-92186-43-5. Rapport HiÅ (3).