course-details-portlet

TN101319 - Mekanikk og fasthetslære

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 5 timer C

Faglig innhold

Mekanikk:

Krefter og resultanter, tyngdepunkt, likevekt, rettlinja og roterende bevegelse, Newtons lover, energi, massetreghetsmoment, spinn.

Fasthetslære:

Materialprøving, strekk, trykk og vridning. Bøying, sammensatte spenninger.

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:

ha inngående kunnskap innen mekanikk i henhold til STCW kapittel II/1 og II/2 og STCW kode A-II/1 funksjon "Kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord på det operative nivået" og STCW kode A-II/2 funksjon "kontroll av skipets drift og omsorg for personer på ledelsesnivået"

ha grunnleggende kunnskaper innen statikk, dynamikk og fasthetslære

Læringsutbytte - Ferdigheter:

kunne beregne krefter og krefters resultant, likevekt, opplagringskrefter og massetreghetsmoment

gjøre rede for rettlinja og roterende bevegelser

gjøre rede for Newtons lover

kunne beregne skjærkrefter og bøyemoment på et enkelt skrog som flyter i likevekt

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Forelesninger og øving med veiledning. 

Obligatoriske arbeidskrav:

Obligatoriske øvinger. Lab.øving

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

5 timers skriftlig eksamen. Hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen: Formelsamling og kalkulator.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Kompendium (kan kjøpes i bokhandelen): Mekanikk for maritim høgskole
Kompendium (kan kjøpes i bokhandelen): Mekanikk for maritim høgskole - løsninger
Kompendium (kan kjøpes i bokhandelen): Fasthetslære

Støttelitteratur (kan kjøpes i bokhandelen): Ansgar Lund: "Mekanikk og fasthetslære"

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TN101310 7.5 01.09.2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 4

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Nautikk
  • Realfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 C 20.05.2021 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU