course-details-portlet

TN101319 - Mekanikk og fasthetslære

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 5 timer C

Faglig innhold

Mekanikk: Krefter og resultanter, tyngdepunkt, likevekt, rettlinja og roterende bevegelse, Newtons lover, energi, massetreghetsmoment, spinn. Fasthetslære: Materialprøving, strekk, trykk og vridning. Bøying, sammensatte spenninger.

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap: ha inngående kunnskap innen mekanikk i henhold til STCW kapittel II/1 og II/2 og STCW kode A-II/1 funksjon "Kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord på det operative nivået" og STCW kode A-II/2 funksjon "kontroll av skipets drift og omsorg for personer på ledelsesnivået" ha grunnleggende kunnskaper innen statikk, dynamikk og fasthetslære Læringsutbytte - Ferdigheter: kunne beregne krefter og krefters resultant, likevekt, opplagringskrefter og massetreghetsmoment gjøre rede for rettlinja og roterende bevegelser gjøre rede for Newtons lover kunne beregne skjærkrefter og bøyemoment på et enkelt skrog som flyter i likevekt. Enkle stabilitetsberegninger.

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder: Forelesninger og øving med veiledning. Obligatoriske arbeidskrav: Obligatoriske øvinger. Lab.øving

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

5 timers skriftlig eksamen. Hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen: Formelsamling og kalkulator.

Ny- og utsatt eksamen arrangeres påfølgende semester.

Kursmateriell

Kompendium (kan kjøpes i bokhandelen): Mekanikk for maritim høgskole Kompendium (kan kjøpes i bokhandelen): Mekanikk for maritim høgskole - løsninger Kompendium (kan kjøpes i bokhandelen): Fasthetslære Støttelitteratur (kan kjøpes i bokhandelen): Ansgar Lund: "Mekanikk og fasthetslære"

Stoff fra boka "Havromsteknologi" (nettbasert)

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TN101310 7.5 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Nautikk
  • Realfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 C 08.12.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
C226 Ankeret/Hovedbygget 4
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C 31.05.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
C218 Ankeret/Hovedbygget 37
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU