course-details-portlet

TN101319 - Mekanikk og fasthetslære

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 5 timer

Faglig innhold

Mekanikk:

Krefter og resultanter, tyngdepunkt, likevekt, rettlinja og roterende bevegelse, Newtons lover, energi, massetreghetsmoment, spinn.

Fasthetslære:

Materialprøving, strekk, trykk og vridning. Bøying, sammensatte spenninger.

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:

ha inngående kunnskap innen mekanikk i henhold til STCW kapittel II/1 og II/2 og STCW kode A-II/1 funksjon "Kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord på det operative nivået" og STCW kode A-II/2 funksjon "kontroll av skipets drift og omsorg for personer på ledelsesnivået"

ha grunnleggende kunnskaper innen statikk, dynamikk og fasthetslære

Læringsutbytte - Ferdigheter:

kunne beregne krefter og krefters resultant, likevekt, opplagringskrefter og massetreghetsmoment

gjøre rede for rettlinja og roterende bevegelser

gjøre rede for Newtons lover

kunne beregne skjærkrefter og bøyemoment på et enkelt skrog som flyter i likevekt

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Forelesninger og øving med veiledning. 

Obligatoriske arbeidskrav:

Obligatoriske øvinger. Lab.øving

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

5 timers skriftlig eksamen. Hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen: Formelsamling og kalkulator.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Kompendium (kan kjøpes i bokhandelen): Mekanikk for maritim høgskole
Kompendium (kan kjøpes i bokhandelen): Mekanikk for maritim høgskole - løsninger
Kompendium (kan kjøpes i bokhandelen): Fasthetslære

Støttelitteratur (kan kjøpes i bokhandelen): Ansgar Lund: "Mekanikk og fasthetslære"

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TN101310 7.5 01.09.2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 4

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Nautikk
  • Realfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst UTS Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering 03.12.2020

Innlevering 03.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 20.05.2021

Innlevering 20.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU