course-details-portlet

MASA2052 - Maskindynamikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer HJELPEMIDD

Faglig innhold

-Introduksjon til dynamikk – Newtons lover -Partikkelkinematikk – likninger for posisjon, hastighet og akselerasjon ved banebevegelse -Partikkelkinetikk – kraft, masse akselerasjon/arbeid og energi/impuls og massefart/ -Kinetikk for system av partikler – Newtons 2. lov/arbeid og energi/impuls,massefart og spinn/konservering av energi og massefart/massestrøm -2D kinematikk maskindeler – rotasjon/absolutt bevegelse/relativ hastighet/relativ akselerasjon -2D kinetikk maskindeler – Newtons 2. lov for translasjon og rotasjon/arbeid og energi/impuls, massefart og spinn -Svingninger – udempa/ dempa

Læringsutbytte

Kunnskap: Kandidaten har grunnleggende kunnskap om analytiske metoder for løsning av dynamiske problem knyttet til maskindelers bevegelse ved påvirkning av ytre krefter. - Kandidaten har kunnskap om bruk av numeriske metoder for analyse av dynamiske problem.

Ferdigheter:Kandidaten kan anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger og være i stand til å forenkle problemstillingen slik at løsningsmetodene kan anvendes. - Kandidaten behersker engelsk terminologi og kan søke informasjon og fagstoff om aktuelle problemstillinger. - Kandidaten behersker både analytiske, numeriske og grafiske løsningsmetoder, enten manuelt eller ved hjelp av digitale verktøy.

Generell kompetanse: Kandidaten har innsikt i forenklede problemstillinger innen 2D maskindynamikk og kan bruke dette i arbeid med analyse av eksisterende produkter eller videreutvikling/nyutvikling av produkter. - Kandidaten kan formidle teorier, problemstillinger og løsninger skriftlig og muntlig, og kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre innenfor fagområdet.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger m/tavleundervisning og enkle praktiske forsøk. Oppgaverekning, ukentlige øvingsoppgaver m/veiledning. Videopresentasjoner.

Mer om vurdering

4 timers skriftlig ordinær eksamen. Karakterskala A-F. Hjelpemiddel ved eksamen: Godkjent formelsamling og kalkulator. Ny og utsatt eksamen: muntlig.

Ny- og utsatt eksamen arrangeres påfølgende semester.

Spesielle vilkår

Kursmateriell

Lærebok: Meriam/Kraige/Bolton: "Enginerring Mechanics Dynamics"

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Maskinkonstruksjon
  • Ingeniør
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen (kont)

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Muntlig eksamen (kont) 100/100 06.12.2023 12:30
Rom Bygning Antall kandidater
A434 Hovedbygget 0

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 HJELPEMIDD 24.05.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
C218 Ankeret/Hovedbygget 18
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU