course-details-portlet

MASA2342 - Alternative materialer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer HJELPEMIDD

Faglig innhold

Ulike plastmaterialer brukt i fiberarmerte kompositter - Fibertyper- Laminat, kombinasjon av matrikser og armering med retning, mengde og type. - Støpemetoder - Sandwichteknologi, alternative materialer - Beregning og testing av materialegenskaper.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Kandidaten - har kunnskap om grunnleggende materialegenskaper i plast- og armeringsmaterialer. - har kunnskap om sandwichteori. - har kunnskap om utforming av konstruksjoner i plastmaterialer med hensyn til fremstilling og styrke. - har kunnskap om miljømessige forhold ved bruk av plast- og komposittmaterialer. - har kjennskap til enkle digitale verktøy som brukes til utforming og dimensjonering.

Ferdigheter: Kandidaten - kan finne frem til nødvendig regelverk som omhandler dimensjonering og konstruksjon. - kan gjennomføre overslagsberegninger og dimensjonering av mekaniske komponenter basert på regelverk. - kan komponere kompositter og bestemme mekaniske egenskaper til disse. -.

Generell kompetanse: Kandidaten - kan planlegge og gjennomføre dimensjonering, formgiving og produksjon av enkle plast- og komposittkonstruksjoner. - kan ved hjelp av standarder og relevant regelverk dokumentere og formidle skriftlig tekniske rapporter som omhandler slike konstruksjoner. - Kan velge riktige plast- og komposittmaterialer og formgi strukturer med hensyn på styrke, funksjon og miljøpåvirkning.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger, prosjektarbeid og laboratorieoppgaver.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

4 timers skriftlig eksamen. Karakterskala Karakter (A-F, E er laveste ståkarakter) Tillatte hjelpemidler: Tekniske tabeller (red. av Jarle Johannessen) og kalkulator.

Ny- og utsatt eksamen arrangeres påfølgende semester.

Spesielle vilkår

Kursmateriell

Kompendium, div. info på nett

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Ingeniør
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 HJELPEMIDD 14.12.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
G132 Gnisten/Fagskolen 7
Vår UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 HJELPEMIDD 05.06.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
G328A Gnisten/Fagskolen 1
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU