Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Denstadli, Jon Martin; Julsrud, Tom Erik; Schiefloe, Per Morten. (2017) El-varebil - økonomi, miljø eller symbolikk?. Bred og spiss! NTNU Handelshøyskolen 50 år: En vitenskapelig jubileumsantologi.