MRK2010 - Markedskommunikasjon og merkevarebygging

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

- Hva er markedskommunikasjon?
- Etiske aspekter ved reklame og promosjon
- Merkevarebygging og merkeidentitet
- Reklamebransjen (annonsør og reklamebyrå)
- Den strategiske planprosessen
- Målgruppevalg og posisjonering
- Utvikling av kommunikasjons- og mediestrategi
- Budskapsutforming og -prosessering
- Integrert markedskommunikasjon
- Måling av kommunikasjonseffekter

Læringsutbytte

Kunnskaper
Etter endt kurs skal studentene ha tilegnet seg kunnskap som setter dem i stand til å gjøre rede for begreper, teorier og modeller som brukes av en bedrift eller et byrå i deres arbeid med integrert markedskommunikasjon. Dette innebærer kunnskap om:
• Merkevarebygging
• Planleggingsprosessen (målgruppevalg, posisjonering, kommunikasjonsmål, budskapsvalg og -utforming, valg av mediekanaler)
• Hvilke tiltak som bør iverksettes basert på mål og målgruppe
• Psykologiske mekanismer som gjør seg gjeldende i prosessering av reklamebudskap
• Metoder for å måle effekter av kommunikasjonstiltak

Ferdigheter
Etter endt kurs skal studentene kunne anvende tilegnet kunnskap i arbeidet med å lage kampanjer på et overordnet plan. Herunder ligger å kunne anvende kunnskapen til:
• Målgruppeanalyse og -valg basert på ulike segmenteringsprinsipper
• Lage profiler på ulike kundetyper innenfor målgruppene
• Utforme posisjoneringsstrategi og kommunikasjonsmål
• Valg av egnede, integrerte kommunikasjonsløsninger ut i fra en kost/nytte vurdering

Generell kompetanse
Kurset tar sikte på å gi studentene en bred innføring i kommunikasjon som en viktig del av markedsførerens verktøy, og forståelse for markedskommunikasjonens rolle for å bygge sterke merkevarer. Likeledes vil studentene tilegne seg kunnskaper om annonsøren og dens samarbeidspartnere. Det vil bli lagt vekt på å utvikle en kommunikasjonsforståelse hos studentene for at ulike måter å kommunisere på kan gi ulike resultater for bedriften.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger (inkl. gjesteforelesninger med representanter fra reklamebyrå), diskusjoner og refleksjon

Mer om vurdering

I henhold til gjeldende reglement ved NTNU.

Forkunnskapskrav

Grunnkurs i markedsføring

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MA244 6.0 01.01.2007
MA244 6.0 01.01.2007

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen** 100/100 E 04.12.2017 09:00 JB41 , JB22 , JB40 , H3 Rom 521(Sprokkit)
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Dette er en digital eksamen: Ta med egen PC. Merk: Hvis du skal ha tilrettelegging med PC og er plassert på datasal, trenger du ikke å ta med deg egen PC, men merk at du fortsatt skal levere eksamen i Inspera. Gjennomfør en demoeksamen uten SEB på ntnu.inspera.no Please note that this is a digital exam: Please bring your own computer. https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+skoleeksamen+-+for+studenter
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.