course-details-portlet

MRK3015 - Consumer Behaviour

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 40/100 4 timer E
Oppgave 60/100

Faglig innhold

Emnet undervises på engelsk. Se engelsk emnebeskrivelse for mer informasjon.

Læringsutbytte

Emnet undervises på engelsk. Se engelsk emnebeskrivelse for mer informasjon.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet undervises på engelsk. Se engelsk emnebeskrivelse for mer informasjon.

Mer om vurdering

Emnet undervises på engelsk. Se engelsk emnebeskrivelse for mer informasjon.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Diverse studier - Fakultet for økonomi (EMNE/ØK)
Økonomi og administrasjon (BØA)
Økonomi og administrasjon (MSIVØK5)

Kursmateriell

Emnet undervises på engelsk. Se engelsk emnebeskrivelse for mer informasjon.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MA242 6.0 VÅR 2005
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Økonomi og administrasjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
NTNU Handelshøyskolen

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 60/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 40/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 40/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU