Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Rapport/avhandling

  • Nordsteien, Jon Ivar; Grytli, Eir Ragna; Eide, Trond; Lilleby Johansson, Michelle Lilleby. (2019) Taraldsgårdsveita Rapport fra masterkursene AAR4825 Bygningsdokumentasjon og analyse AAR4551 Bygningsvern høst 2018. 2019. ISBN 978-82-7551-218-3.
  • Nordsteien, Jon Ivar; Johnsen, Eileen Garmann; Lilleby Johansson, Michelle. (2019) Transformasjon Bruk og gjenbruk av arkitektur fra det 20. århundre Rapport fra masterkursene AAR4553 Transformasjon AAR4811 Bygningsanalyse Vår 2019. 2019. ISBN 978-82-7551-224-4.
  • Nordsteien, Jon Ivar; Grytli, Eir Ragna; Lilleby Johansson, Michelle. (2018) Vitalisering i Brattørveita Rapport fra masterkursene AAR4825 Bygningsdokumentasjon og analyse høst 2017 AAR4551 Bygningsvern og transformasjon høst 2017. 2018. ISBN 978-82-7551-210-7.
  • Nordsteien, Jon Ivar; Johnsen, Eileen Garmann; Johansson, Michelle Lilleby. (2018) Transformasjon - Sjømannsskolen på Ladehammeren / De maritime skoler / Ladejarlen videregående skole, Trondheim, vår 2018 Rapport fra masterkursene AAR4553 Transformasjon AAR4811 Bygningsanalyse. 2018. ISBN 978-82-7551-216-9.
  • Misiopecki, Cezary; Stuart, Jay; Bakonyi, Daniel; Nordsteien, Jon Ivar; Grynning, Steinar; Ihara, Takeshi; Aune, Atle; Steinsli, Ellev; Grytli, Eir Ragna; Gustavsen, Arild. (2014) Improvement of moisture and thermal properties of original windows. 2014.