Smartere vedlikehold av veginfrastruktur

Smartere vedlikehold av veginfrastruktur

Bilde veg

Vifteinspeksjon i tunell
Vifteinspeksjon, foto: Silje Drevdal

Om smartere vedlikehold

SMARTere vedlikehold av veginfrastruktur er et stort, tverrfaglig forsknings- og utviklingsprosjekt. Hensikten med prosjektet er å forbedre og effektivisere vedlikehold av vegnettet i Norge.

Det trengs et velfungerende vegnett for å sikre at trafikanter kommer seg frem på en trygg måte og til riktig tid. Vedlikehold av dette vegnettet er utfordrende, ettersom det består av svært mange elementer med varierende alder og tilstand.

Smartere vedlikehold av veginfrastruktur har som overordnet mål å bidra til drift og vedlikehold som gir maksimal nytte for både trafikantene og samfunnet generelt

Det unike prosjektet er et samarbeid mellom Statens vegvesen, NTNU, og NTNU Technology Transfer AS. Vi ønsker å utvikle nye metoder, produkter og teknologier til sektoren. I tillegg skal vi øke kunnskap og bidra til rekruttering innen relevante fagområder. Vi håper at forskningsresultatene vil gi oss de løsningene Statens vegvesen og entreprenører trenger for å utføre de rette tiltakene på det rette stedet til den rette tiden.

Vegene skal være i god stand, og de skal være sikre for trafikantene, i tråd med nullvisjonen for dødsulykker og alvorlige skader. Vedlikehold og fornyelse av transportinfrastruktur er en meget stor og viktig nasjonal oppgave. Nasjonal transportplan synliggjør et ressursbehov på over 1000 milliarder kroner det neste tiåret. Det er viktigere enn noensinne å forvalte midler og ressurser på best mulig vis.