TBYG3021 - Ingeniørfaglig systemtenkning

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Prosjektledelse. Kvalitetsledelse. Gruppeprosesser. Systemtenkning. Fremdriftsplanlegging. Livsløpsanalyser. Oppbygging av tekniske rapporter.

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten har kunnskap innen helhetlig systemtenkning
Kandidaten har kunnskap om prosjektledelse og prosjektarbeid.
Kandidaten har kunnskap om kvalitetsledelse.
Kandidaten har kunnskap om samhandlingsmetodikk og gruppedynamikk.

Ferdigheter
Kandidaten kan arbeide tverrfaglig med andre ingeniører i utviklingsprosesser generelt og i samhandlingsmetodikk spesielt.
Kandidaten skal kunne bygge opp og skrive tekniske rapporter og innhente litteratur til slike.

Generell kompetanse
Kandidaten har utviklet team-egenskaper
Kandidaten skal kunne vurdere bærekraftige løsninger og miljø og samfunnsmessige konsekvenser gjennom å anvende livsløpsanalyser.
Kandidaten kan formidle prosjektresultater skriftlig og muntlig.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, selvstudium og prosjektarbeid i gruppe.

Mer om vurdering

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Byggingeniør (FTHINGBY)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav:

Gjennomført to første år på bachelor i ingeniørfag, bygg. Emnet har i tillegg adgangsbegrensning.

Kursmateriell

Bekjentgjøres på læringsplattformen

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Gjennomføres digitalt Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Oppgave INSPERA 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.