course-details-portlet

TBYG3021 - Ingeniørfaglig systemtenkning

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Prosjektledelse. Kvalitetsledelse. Gruppeprosesser. Systemtenkning. Fremdriftsplanlegging. Livsløpsanalyser. Oppbygging av tekniske rapporter.

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten har kunnskap innen helhetlig systemtenkning
Kandidaten har kunnskap om prosjektledelse og prosjektarbeid.
Kandidaten har kunnskap om kvalitetsledelse.
Kandidaten har kunnskap om samhandlingsmetodikk og gruppedynamikk.

Ferdigheter
Kandidaten kan arbeide tverrfaglig med andre ingeniører i utviklingsprosesser generelt og i samhandlingsmetodikk spesielt.
Kandidaten skal kunne bygge opp og skrive tekniske rapporter og innhente litteratur til slike.

Generell kompetanse
Kandidaten har utviklet team-egenskaper
Kandidaten skal kunne vurdere bærekraftige løsninger og miljø og samfunnsmessige konsekvenser gjennom å anvende livsløpsanalyser.
Kandidaten kan formidle prosjektresultater skriftlig og muntlig.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, selvstudium og prosjektarbeid i gruppe.

Mer om vurdering

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Byggingeniør (FTHINGBY)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav:

Gjennomført to første år på bachelor i ingeniørfag, bygg. Emnet har i tillegg adgangsbegrensning.

Kursmateriell

Bekjentgjøres på læringsplattformen

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Tekniske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU