TBYG3019 - Statikk og betong 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 5 timer HJELPEMIDD

Faglig innhold

Statikkdelen: Bruddlastberegninger, Temperatur- og deformasjonslaster. Bjelke på elastisk underlag. Litt om romlige rammer og fagverk. Matrisestatikk for plane konstruksjoner. Innføring i to-dimensjonal elastisitetsteori, skiver plater og rotasjonssymmetriske skall. Litt om mekaniske svingninger for bjelker.

Betongdelen: Beregning av bjelker/enveisplater, søyler, skiver, toveisplater, flatdekker og fundamenter etter NS-EN 1992-1-1 (EC2)

Læringsutbytte

Kunnskap:I statikkdelen skal studenten ha tilegnet seg kunnskaper for å beregne snittkrefter og kontrollere stabiliteten i vanlige byggkonstruksjoner. I betongdelen skal studenten ha tilegnet seg kunnskaper om hvordan en beregner konstruksjonsdeler i plasstøpt armert betong.
Ferdigheter: Studenten skal kunne foreta statisk analyse for hånd på enkle rammekonstruksjoner og kunne løse større oppgaver ved bruk av dataverktøy.Studenten skal kunne utføre beregninger iht EC2 for alle vanlige konstruksjonsdeler i plasstøpt armert betong.

Kompetanse: Studenten skal ha god innsikt i hvordan den statiske oppførselen til vanlige byggkonstruksjoner er og kunne beregne styrke, stivhet og stabilitet i disse.Studenten skal forstå og anvende sine kunnskaper for å dimensjonere vanlige konstruksjonsdeler i plasstøpt armert betong.

Læringsformer og aktiviteter

Regneøvinger, bruk av dataverktøy, forelesninger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger 8 av 10 må være godkjent

Mer om vurdering

Det avholdes 5 øvinger i hver fagdel, i alt 10 øvinger. Det kreves at 4 av 5 øvinger må være godkjent, i alt 8 øvinger.
Hjelpemiddelkode/Tillatte hjelpemidler til eksamen:
Irgens:Formelsamling i mekanikk
Larsen:Stålkonstruksjoner – profiler og former
NS-EN 1992 Eurocode 2: Prosjektering av betongkonstruksjoner
Del1-1:Alminnelige regler og regler for bygninger
Bestemt enkel kalkulator – en av typene Casio fx-82ES PLUS, Casio fx-82EX, Citizen SR-270X,Citizen SR-270X College, Hewlett Packard HP30S.
Kan ikke ha egne notater, innlegg eller andre tillegg til original tekst.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Byggingeniør (FTHINGBY)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav:Tilgang til emnet forutsetter studierett ved Bachelor i ingeniørfag, bygg, NTNU, Trondheim.
Emnet har i tillegg adgangsbegrensning.

Kursmateriell

Statikkdelen:Per Kr. Larsen: Dimensjonering av stålkonstruksjoner 2. utgave 2010, tapir akademisk forlag. Larsen, Clausen, Aalberg : Stålkonstruksjoner. Profiler og formler 1997 eller nyere,tapir akademisk forlag.Notater på læringsplattformen om bl.a. skiver og plater.

Betongdelen: Svein I. Sørensen:Betongkonstruksjoner.Beregning og dimensjonering etter Eurocode 2, 2.utgave,tapir akademisk forlag 2013. EN1992 Eurocode 2: Prosjektering av betongkonstruksjoner Del 1-1: Allmenne regler og regler for bygninger.

 

 

 

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 HJELPEMIDD 04.12.2017 09:00 DI42 , Datasal 10345, bygg 10 , Hall B
Vår UTS Skriftlig eksamen 100/100 HJELPEMIDD 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.