course-details-portlet

TBYG3019 - Statikk og betong 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 5 timer

Faglig innhold

Statikkdelen: Bruddlastberegninger, Temperatur- og deformasjonslaster. Bjelker på elastisk underlag. Matrisestatikk for plane konstruksjoner. Innføring i to-dimensjonal elastisitetsteori, skiver plater og rotasjonssymmetriske skall.
Betong II:
Temaer som deformasjoner, kryp & svinn, risser i betong, spenninger/tøyninger og gjennom lokking skal bli diskutert og studert til en større grad en i Betong I (eller tilsvarende). Etter-/forspennt armerings-teknologi, stavmodeller, søyler, flatedekker og introduksjon til konseptuell design. NS-EN 1992-1-1 (EC2).

Læringsutbytte

Kunnskap:
I statikkdelen skal studenten ha tilegnet seg kunnskaper for å beregne snittkrefter og kontrollere stabiliteten i vanlige byggkonstruksjoner.
I betongdelen skal studenten ha tilegnet seg kunnskaper om alle presenterte aspekter til prosjektering/dimensjonering av betong konstruksjoner, for bruddgrensetilstanden, bruksgrensetilstanden, og å navigere på effektive måte i alle relevante standarder.
Ferdigheter:
Studenten skal kunne foreta statisk analyse for hånd på enkle rammekonstruksjoner og kunne løse større oppgaver ved bruk av dataverktøy.
Betong: Studenten skal kunne å gjøre relevante beregninger for dimensjonering av betong tversnitter, etter EC2 for alle typiske komponenter i betong konstruksjoner.
Kompetanse: Studenten skal ha god innsikt i hvordan den statiske oppførselen til vanlige byggkonstruksjoner er og kunne beregne styrke, stivhet og stabilitet i disse.
Betong: Studenten skal ha god forståelse av de presenterte temaene som er knyttet til prosjektering/dimensjonering og betong tversnitter, inkludert statiske analyse, varighet, bruddgrensetilstanden, bruksgrensetilstanden og detailing av armering i betongkonstruksjoner.

Læringsformer og aktiviteter

Statikk: Regneøvinger, bruk av dataverktøy, forelesninger.

Betong: Presentasjoner, støtted med smartboard, white board og/eller prosjektor. Eksempler, øvinger i timen, øvinger hjemme.

Generelt for begge fagdelene arrangeres ekskursjon til byggeplass.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger 8 av 10 må være godkjent

Mer om vurdering

Utsatt eksamen arrangeres i mars, uke 10 eller 11.
Det avholdes 5 øvinger i hver fagdel, i alt 10 øvinger.
Hjelpemiddelkode/Tillatte hjelpemidler til eksamen:
Larsen:Stålkonstruksjoner – profiler og former
NS-EN 1992 Eurocode 2: Prosjektering av betongkonstruksjoner
Del1-1:Alminnelige regler og regler for bygninger
Bestemt enkel kalkulator – en av typene Casio fx-82 (ulike modeller), Citizen SR-270 (ulike modeller),Hewlett Packard HP30S.
Kan ikke ha egne notater, innlegg eller andre tillegg til original tekst.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Byggingeniør (FTHINGBY)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav:Tilgang til emnet forutsetter studierett ved Bachelor i ingeniørfag, bygg, NTNU, Trondheim.
Emnet har i tillegg adgangsbegrensning.

Kursmateriell

Statikkdelen:Per Kr. Larsen: Dimensjonering av stålkonstruksjoner 2. utgave 2010, tapir akademisk forlag. Larsen, Clausen, Aalberg : Stålkonstruksjoner. Profiler og formler 1997 eller nyere,tapir akademisk forlag.Notater på læringsplattformen om bl.a. skiver og plater.
Betong: Svein I. Sørensen: Betongkonstruksjoner, Beregning og dimensjonering etter Eurocode 2, 3.utgave, tapir akademisk forlag 2017.Eugene J. O'Brien & Andrew S. Dixon, Reinforced and Prestressed Concrete Design: The Complete Process, Longman. EN1992 Eurocode 2: Prosjektering av betongkonstruksjoner Del 1-1: Allmenne regler og regler for bygninger.
 
 
 

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Tekniske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 12.12.2020

Innlevering 12.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Hjemme-eksamen (2) 100/100

Utlevering 15.03.2021

Innlevering 15.03.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
  • 2) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU