course-details-portlet

BYGT2312 - Design av havromskonstruksjoner

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Konstruksjonsdesign er i dette kurset definert som design av lastbærende konstruksjoner i havrommet.

Emnet tar sikte på å lære studentene å designe lastbærende konstruksjoner. Studentene lærer å finne riktige dimensjoner og materialkvalitet.

Stikkord: Dimensjonering, tegninger, etc. for fabrikasjon, sammenstilling, montering, inspeksjon og vedlikehold.

Dette konstruksjonskurset fokuserer på stål som byggemateriale

Modul 1: Introduksjon havromskonstruksjoner

Modul 2: NORSOK Oversikt Materialvalg Vilkår, definisjon (Design klasse I, II, ... etc.) Oversikt laster (ULS, FLS, ALS)

Modul 3: Konstruksjon av stålkonstruksjoner i henhold til NORSOK og Eurocode. Plater, fagverk og rammekonstruksjoner. Design av boltede og sveisete ledd

Modul 4: Praktiske 3D CAD-øvelser med tilsyn

Modul 5: Praktiske analyseøvelser med veiledning

Modul 6: Vind, bølgelast og strøm vurderinger

Modul 7. Stabilitetsvurderinger

Digital streng: Digitale ferdigheter i bruk av 3D DAK og annen faglig programvare, kildekritisk vurderingskompetanse ifht faglige kilder, digital bearbeidingskompetanse av 3D-modeller.

Læringsutbytte

Kunnskap:

  • Kunnskaper om sentrale designkoder - Norsok og Eurocode
  • Grunnleggende kunnskaper om havromskonstruksjoner både flytende, faste og undervanns strukturer
  • Grunnleggende kunnskap om vind, strøm og vindkrefter

Ferdigheter:

  • Grunnleggende ferdigheter i materialvalg, håndberegninger og bruk av 3D CAD og analyse programvare
  • Finne praktiske løsninger og dokumentasjon med hensyn til statisk belastning

Generell kompetanse:

  • Være i stand til å delta i faglige diskusjoner om strukturelle løsninger i samspill med andre disipliner som enkeltperson og som en del av et konstruksjonsteam.
  • Ha en god grunnleggende forståelse av strukturell oppførsel og være i stand å lage gode strukturelle designløsninger.

Læringsformer og aktiviteter

40 timer teori i klasserom

Øvinger med håndberegninger

25 timer CAD 3D modellering og strukturelle analyser

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

Av totalt 4 øvelser må alle 4 godkjennes før eksamen.

Spesielle vilkår

Forkunnskapskrav

Studierett bachelor ingeniørfag NTNU Trondheim, Gjøvik og Ålesund. Studenter med relevant bakgrunn kan ta faget så lenge det er plass.

Kursmateriell

NORSOK STANDARD N-001 - Structural design, N-004 - Design of steel structures, EN -1993-1-1, EN -1993-1-3, EN -1993-1-5 EN -1993-1-8 Module 4 : NORSOK M-001, M-101 M-120 Material selections. Eurocode 3: NS-EN 1993-1-1: General rules and rules for buildings. Eurocode 3: NS-EN 1993-1-5: Design of Steel Structures - Plated structural elements Eurocode 3: NS-EN 1993-1-8 Design of Steel Structures - Design of joints. Endringer kan forekomme.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Tekniske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU