Bakgrunn og aktiviteter

TØL1011 - Ingeniørfaglig systememne

Timeplan Vår2019

Blackboard Ingeniørfaglig Systememne TØL1011 - Startside 2019 VÅR 

Modellering av ny teknologi for mindre sløsing og bedre miljø.  

Simulering og modellering energisystem, inneklima, ventilasjonsteknikk (VVS, SD, ZEB)

Design og modellering av prosesser og industrisystemer, automasjon (PLS, CNC) og prosessering av signaler og pådrag. (pneumatikk, hydraulikk, aktuatorer). 

Produktutvikling (metoder IPD DP CPS m.m)

Produkttesting, prosessutvikling, måleteknikk og kvalitetskontroll. Modellering prosedyre og metodeutvikling industriprodukter (utmatting bil/offshore) sertifisering sammenføyning limtredragere og sveiser (laboratorietesting NDT/DT, sertifisert level 3; industriell radiografi RT, nivå 2 MT PT VT)

Internasjonalt samarbeid: Publisert sammen med forskere fra Tyskland, Frankrike, Ungarn, Sverige og aller mest Ukraina gjennom prosjektet SID Sustainable International Development (2010/2018) som startet med et EURASIA prosjekt i 2010, der jeg bidro til å etablere nettbasert learning center ved KPI (Mc. Sustainable Manufacturing 2012) + 7 nye SIU og Natoprosjekter. Kan trekke frem HM SPS NATO 2016/2018 der jeg er nasjonal direktør i vitenskap for fred og sikkerhet i et prosjekt som utvikler håndholdt minerydder, HNP Bærekraftig utvikling Winnipeg ZEB 2015/2018 (SIU) og PhD kandidat NTUU Prosessmodellering "Metoder matematisk modellering av prosesser med strukturell dynamisk korreksjon av måleomformere" 2014 ferdigstilles 2018.
Forøvrig nevnes ingeniørfaglig samarbeid med M.E. Scmalkalden F.H.S siden1994 og IPD PhD school Universitetet Magdeburg/Malta 2013/2014. Etablere av utvekslingsavtaler maskiningeniør, teknologidesign og ledelse studenter England, Tyskland m.fl.
Asia: Baliprosjektet der jeg bidro til å etablere ØKLED Campus B. Udayana universitetet (2011/12). 

Annet om meg: liker å undervise og gi studenter muligheter selv. Foretrekker aktive læringsmetoder som laboratoriearbeid/Learning Factory, Innovasjonsprosjekter CPS/antilean fuzzy front end med fokus på ny teknologi, etablering av positive sosiale læringsrelasjoner i team, samhandling og selvstendig problemløsning.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

2017

2016

2015

2014

2002

  • Bokalrud, Terje; Sterten, Jo. (2002) Effektbesparelse ved VAV ventilasjon i store bygninger Energy savings experienced from full scale VAV ventilation trials. 2002.
  • Farmen, Hilde; Sterten, Jo; Hjelle, Inger Elin Nes; Strøm, Bjarne W.. (2002) En kartlegging av læringsstrategier og erfaringer med studiet blant 1.års ingeniørstudenter ved Høgskolen i Gjøvik. 2002.