course-details-portlet

TEK3107 - Start Bedrift SB

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig 20/100 25 minutter A
Hjemmeeksamen 80/100 4 timer

Faglig innhold

1. Bærekraftig modellering og ideutvikling av internasjonal forretningsmodell.

2. Digital registrering og operasjonalisering av foretak. Hvordan etablere en ideell bedrift?

3. Strategi og ledelse av produktutviklingen og virksomheten med foretaksøkonomi og administrasjon.

4. Formelle prosesser, operasjonalisering av bedriftsavvikling.

5. Rapport og grunnlag for etablering av ny forretningsvirksomhet

Studentbedrift en ideell organisasjon etablert av det offentlige Norge i opplæringsøyemed. For å få adgang til denne foretaksformen må en være opptatt og registrert som student. Registeringen må dekkes av studentene selv (kostnaden er for kr500 pr bedrift), det er ikke nødvendig å kjøpe lærebøker da ungt entreprenørskap (UE) tilbyr digitale læremidler som supplerer digitale frie læremidler fra NTNU. Registreringsutgiften kan sees på som et utlegg i stedet for å kjøpe lærebøker).

SB er en lærings metode der studenten er aktiv og selvstendig i å drive et foretak. SB er her en virkelighetsnær simulering av kunnskapsbasert bedriftsetablering og avvikling. Gjennom metoden fremmes studentens kunnskapsdannelse og kunnskapsformidling. Selv om den ideelle organisasjonen SB innebærer fordeler med avgift og skattefritak er motivasjon for metoden læring og faglig fordyping.

Læringsutbytte

Du skal opparbeide kunnskap om digitalisering og bærekraftig utvikling av forretningsmodell.

Du skal kunne starte et ideelt foretak, lede bedriften og drive produktutvikling samt avslutte bedriften.

Gjennom prosessen skal du også utvikle kompetanse om HMS og menneskelige faktor i foretakssamarbeid.

Læringsformer og aktiviteter

Workshop, seminarer, idekonkurranser.

Studentbedrift kurset blir gitt som veiledet selvstudium i tråd med studentbedriftsprogrammet hos Ungt Entreprenørskap. Læringsplattform tilrettelegges for gruppearbeid.

Ungt Entreprenørskap Innlandet jobber sammen med NTNU Gjøvik for at flere studenter i Innlandet skal få muligheten til å drive studentbedrift som metode. https://www.ue.no/innlandet/info/studentbedrift-i-innlandet

Alle studentbedrifter som blir registrert og godkjent i Brønnøysundregisteret og av Ungt Entreprenørskap i studieåret kan konkurrere om plass på NM for studentbedrifter.

Informasjon om studentbedriftsprogrammet fra A til Å finner du på www.studentbedrift.no

Emnet tilbys i samarbeid med Start Gjøvik https://startgjovik.no.

Mer om vurdering

Vurdering: Samlet karakter: Hjemmeeksamen (80/100) og Muntlig (20/100)

Hjemmeeksamen: 4 timer, teller 80 %.

Muntlig eksamen: 25 minutter, teller 20 %.

For begge gjelder:

Hjelpemiddel: Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Alle kalkulatorer tillatt.

Digitalt eksamenssystem & sensorsystem: Inspera assessment

Karakterregel: A-F. Strykkarakterer kan ikke inngå i samlet resultat.

Innhold hjemmeeksamen (skriftlig digital eksamen)

 1. Kunnskapstester med automatisk retting.
 2. Forberedt rapport med dokumentasjon av
  • Bærekraftig modellering og ideutvikling av forretningsmodell.
  • Operasjonalisering av en innovasjon og en ideell bedrift.
  • Produkt og konsept-utvikling. Strategi, ledelse, foretaksøkonomi og administrasjon.
  • Formelle prosesser, operasjonalisering av bedriftsavvikling og grunnlag for etablering av ny forretningsvirksomhet.
  • Referanser, logg egne bidrag og refleksjon
 • Presentasjon av rapport for muntlig høring. (Muntlig gjennomføres etter hjemmeeksamen normalt påfølgende virkedag og senest innen 5 dager innen innlevering. (detaljer avtales på forhånd).
 • Studentene vurderes individuelt etter en helhetlig vurdering av arbeidet.

  Alle deler må være bestått.

  Ikke bestått medfører at hele emnet må tas på nytt.

  Kursmateriell

  Litteratur er i all hovedsak digitale, åpne nett resurser som oppgis ved semesterstart.

  Studiepoengreduksjon

  Emnekode Reduksjon Fra Til
  TEK3105 7.5 HØST 2018
  Flere sider om emnet

  Ingen

  Fakta om emnet

  Versjon: 1
  Studiepoeng:  7.5 SP
  Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

  Undervisning

  Termin nr.: 1
  Undervises:  HØST 2023

  Undervisningsspråk: Norsk

  Sted: Gjøvik

  Fagområde(r)
  • Interaksjonsdesign
  • Prosjekt- og kvalitetsledelse
  • Helse, miljø og sikkerhet
  • Industriell økonomi og teknologiledelse
  • Bedriftsadministrasjon - Internasjonalisering
  • Entreprenørskap
  • Foretaksøkonomi og administrasjon
  • Økonomi og administrasjon

  Eksamensinfo

  Vurderingsordning: Samlet karakter

  Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
  Høst ORD Hjemme-eksamen 80/100

  Utlevering
  19.12.2023

  Innlevering
  19.12.2023


  09:00


  13:00

  INSPERA
  Rom Bygning Antall kandidater
  Høst ORD Muntlig 20/100 A 14.12.2023
  Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  Eksamensinfo

  For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

  Mer om eksamen ved NTNU