TØL1011 - Ingeniørfaglig systememne

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Mappevurdering 30/100
Skriftlig eksamen 70/100 4 timer A

Faglig innhold

-Systematikk og metoder benyttet i internasjonale kvalitetssystemer
-Betydning av reliabilitet og validitet i FoU- og utviklingsprosjekter
-Modellering av prosesser
-Feiltreanalyse
-Usikkerhets- og dataanalyse

Læringsutbytte

Kunnskap:
-Studenten skal ha kunnskap om hvordan system modellering  og helhetlig systemtenkning kan bidra til å skape en bærekraftig teknologisk utvikling, i forhold til ulike produkters livsløp i et miljøperspektiv.

Ferdigheter:
-Studenten skal kunne analysere tekniske systemer, konsepter, prosesser og produkter ved hjelp av sentrale metoder innenfor fagområdene kvalitetssystemer, vitenskapelig metode og risikoanalyse.

Læringsformer og aktiviteter

-Forelesninger
-Øvinger
-Nettstøttet læring

Utfyllende informasjon:
Emnet er tilrettelagt for gjennomføring både for campusstudenter og nettstudenter. Øvinger kan gjøres via internett.

Mer om vurdering

Utsatt eksamen i august for skriftlig eksamen.

-Skriftlig eksamen, 4 timer (teller 70%)
-Mappevurdering, består av tre oppgaver (teller 30%)
-Begge deler må være bestått

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Byggingeniør (BIBYG)
Byggingeniør (BIBYG-F)
Dataingeniør (BIDAT)
Elektroingeniør (BIELE)
Elkraft (BIELKR-F)
Maskiningeniør (BIMAS)
Maskiningeniør (BIMAS-F)

Kursmateriell

Marvin Rausand og Ingrid Utne, Risikoanalyse-teori og metoder. ISBN 978-82-519-2446-7

Knut Halvorsen, Å forske på samfunnet, en innføring i vitenskapelig metode, ISBN978-82-02-28194-6

Asbjørn Aune, kvalitetsdrevet ledelse, ISBN 82-417-1123-9

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Mappevurdering 30/100
Vår ORD Skriftlig eksamen 70/100 A
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.