Bakgrunn og aktiviteter

Aktiviteter

Stipendiat i prosjektet Oppvekst og voksenliv; betydningen av digitaliserte hjelpemidler for brukersentrerte samarbeidsformer i funksjonshemmet ungdoms overgangsfase til et selvstendig voksenliv. 

Bakgrunn 

Master i Aktivitet og Bevegelse, Høgskolen i Sør-Trøndelag. Uteksaminert i 2015 Oppgavens tittel: Professional carers' experiences of working with reablement.

Bsc(Hons) Occupational Therapy, The Robert Gordon University, Aberdeen, United Kingdom. Uteksaminert i 2007