Bakgrunn og aktiviteter

Jan Frode Haugseth er førsteamanuensis i pedagogikk ved Institutt for lærerutdanning. Han har en ph.d.-grad i sosiologi fra 2012, ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU. Haugseth forsker på ungdom, oppvekst, skole og medier. Han har skrevet boka Sosiale medier i Samfunnet (Universitetsforlaget 2013).

Haugseth underviser i vitenskapsteori og forskningsmetode, pedagogikk og pedagogisk IKT-bruk.

Arbeidsoppgaver på lærerutdanninga 2017-2019 

  • Emneansvarlig LGU13002 og LGU53002 (PEL 4) - bacheloroppgave
  • Emneansvarlig for LGU14026 og LGU54029 IKT & læring
  • Emneansvarlig TDMA4003 – Vitenskapelig metode
  • Emneansvarlig PLU8030 Ph.d.-kurs i fransk/pragmatisk analyse. Arrangeres i Paris v2018.
  • Lærer i LGU13009 og LGU53006 (PEL 3)

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Haugseth, Jan Frode. (2018) En mediepedagogisk samtidsdiagnose: Digitale ferdigheter i mediereguleringens tidsalder. Mediepedagogikk og mediekompetanse. Danning og læring i en ny mediekultur.

Rapport/avhandling

  • Haugseth, Jan Frode. (2005) Argumentasjon, rettferdiggjøringer og strategier bak endringen av åndsverksloven 2003-2005. 2005. Complex (6/05).
  • Haugseth, Jan Frode; Sakslind, Rune. (2005) DRM og demokrati : argumentasjoner, rettferdiggjøringer og strategier bak endring av åndsverkloven 2003-2005. 2005.