Bakgrunn og aktiviteter

Hilde Marie Thrana er førsteamanuensis ved Institutt for sosial arbeid, barnevernspedagogutdanningen. Hun disputerte med doktorgraden sin: "Kjærlighet og sosialt arbeid. En studie av kjærlighetens betydning i barnevernets praksis."

Hun har utsatte barn og unge som sitt arbeidsområde, med praksisbakgrunn fra barnevernsfeltet og med forskingserfaring fra prosjekter innen barnevern, frafall fra videregående skole, og innovasjon i skole og barnevern. Hilde Marie er spesielt opptatt av gjennom sitt doktorgradsarbeid og  i undervisning, å formidle etiske aspekter ved den profesjonelle relasjonen. Her inngår kjærlighet som en sentral dimensjon og ansees som en kjernekompetanse i arbeid med mennesker i sårbare livssituasjoner.  Hun har i tillegg undervist en del  innenfor barnevernsfaglige emner, sosialt arbeid og samfunnsvitenskaplig metode.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Thrana, Hilde Marie. (2008) Vil jeg bestemme? Om barn og ungdoms medvirkning. Gyldendal Akademisk. 2008. ISBN 978-82-05-38217-6.

Del av bok/rapport

  • Thrana, Hilde Marie. (2018) Kjærlighet - Et gammelt begrep i framtidens barnevern. Barnevernets begreper - i bevegelse.
  • Thrana, Hilde Marie. (2016) Ungdommens forklaringer på hvorfor de ikke fullfører vidregående opplæring. De frafalne: Om frafall i videregående opplæring.
  • Anvik Høj, Cecilie; Thrana, Hilde Marie; Bliksvær, Trond; Handegård, Tina Luther. (2010) Hverdagsliv og drømmer for unge som står utenfor arbeid og skole. Veier tilbake til skole og jobb : eksempler fra arbeid med ungdom i 8 kommuner og bydeler.

Rapport/avhandling

  • Kojan, Bente Heggem; Thrana, Hilde Marie. (2017) Støtte i skolen for hjemmeboende barnevernsbarn. 2017. Rapportserie for sosialt arbeid (1).
  • Thrana, Hilde Marie. (2015) Kjærlighet og sosialt arbeid. En studie av kjærlighetens betydning i barnevernets praksis. 2015. ISBN 978-82-7184-374-8. Doktoravhandlinger ved Høgskolen i Lillehammer (4).
  • Thrana, Hilde Marie; Anvik, Cecilie Høj; Bliksvær, Trond; Handegård, Tina. (2009) Hverdagsliv og drømmer - for unge som står utenfor arbeid og skole. 2009. ISBN 978-82-7321-580-2.
  • Thrana, Hilde Marie; Bliksvær, Trond; Anvik Høj, Cecilie; Handegård, Tina Luther. (2009) Hverdagsliv og drømmer. For unge som står utenfor arbeid og skole. 2009. ISBN 9788273215802.