Barnevernsforskning og innovasjon

Barnevernsforskning og innovasjon

En dame sitter ved et bord med en baby på fanget og smiler. foto.
Foto: Elin Iversen/NTNU

Gruppa barnevernsforskning og innovasjon driver forskning, kunnskapsutvikling og formidling i tett samarbeid med barn og familier, praksisfelt, utdanning og andre forskningsgrupper. Vårt forskningsmiljø er tverrfaglig og vi har til felles et stort engasjement for temaet barnevern. 


NORWEL forskerskole i sosialt arbeid og barnevern

NORWEL forskerskole i sosialt arbeid og barnevern

I samarbeid med UiT drifter Institutt for sosialt arbeid, NTNU forskerskolen NORWEL - Norges første forskerskole i sosialt arbeid og barnevern. NORWEL vil støtte ph.d.-studenter i å utvikle forskning med høy relevans for politikk og praksis innen sosialt arbeid og barnevern. De ulike læringsaktivitetene og nettverksmulighetene som tilbys gir et solid grunnlag for en videre karriere innen akademia eller i en annen stilling hvor det kreves høy kompetanse. NORWELs fagmiljø består av både erfarne og yngre forskere som vil bidra til å utvikle innovasjonsdrevet forskning av høy kvalitet. Du kan lese mer om forskerskolen og melde deg inn på nettsiden til NORWEL.