Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Hoff, Inge; Mork, Helge; Garba, Rabbira Saba. (2013) Proceedings Ninth International Conference on the Bearing Capacity of Roads, Railways and Airfields - Volume 1. Akademika forlag. 2013. ISBN 978-82-321-0285-3.
 • Hoff, Inge; Mork, Helge; Garba, Rabbira Saba. (2013) Proceedings Ninth International Conference on the Bearing Capacity of Roads, Railways and Airfields - Volume 2. Akademika forlag. 2013. ISBN 978-82-321-0286-0.

Del av bok/rapport

 • Siebert, Doreen; Mork, Helge. (2016) Prall tests to study the effect of mortar on the wear of Norwegian asphalt mixtures. Proceedings of 6th Euroasphalt & Eurobitume Congress, 1st - 3rd June 2016.
 • Fritzsche, D; Storeheier, Svein Ådne; Mork, Helge. (2012) The effect of asphalt mixture materials on changes of the road surface texture. Proceedings of Inter-Noise 2012 : held in conjunction with the annual meeting of the Noise Control and Acoustics Division of the American Society of Mechanical Engineers ; New York, New York, USA, August 19 - 22, 2012.
 • Taddesse, Ephrem; Mork, Helge. (2009) Pavement Performance Models For the Ethiopian Pavement Management System. Proceedings of the Fifth International Conference on Construction in the 21st Century Collaboration and Integration in Engineering, Management and Technology.
 • Taddesse, Ephrem; Mork, Helge. (2009) Roughness Progression Models by Regression and Artificial Neural Network Techniques. Bearing Capacity of Roads, Railways and Airfields.

Rapport/avhandling

 • Lindholm, Oddvar; Mork, Helge; Myhre, Øystein; Berg, Kristin; Nie, Linmei; Aas, Thore; Amlie, Gustav; Kjell, Myre. (2010) Veiledning for utforming, bygging og vedlikehold av permeable dekker av betongstein. 2010.
 • Horvli, Ivar; Mork, Helge. (2003) SIV-Spor i veg Forsøksfelt på Rv 20 og Rv 206 i Hedmark. 2003.
 • Horvli, Ivar; Mork, Helge. (2003) SIV-Spor i veg Forsøksfelt på Rv 80 i Fauske. 2003.
 • Mork, Helge; Horvli, Ivar. (2003) SIV-Spor i veg Forsøksfelt på E18 i Vestfold. 2003.
 • Mork, Helge; Horvli, Ivar. (2003) SIV-Spor i veg Forsøksfelt på E6 ved Klett. 2003.
 • Mork, Helge; Horvli, Ivar. (1996) Materialproporsjonering etter SHRP. 1996. Notat (960).
 • Mork, Helge. (1994) Proporsjoneringsprogrammet Superpave. 1994. Notat (903).