course-details-portlet

HIST2009 - Norsk og nordisk historie etter 1750

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Emnet gjev studentane ei inngåande undersøking av utvalde delar av norsk eller nordisk historie etter 1750. Emnet vil og utfordre studentane ved å presentere dei for viktige teoretiske og metodologiske spørsmål som er relevante for emnets utvalde tematikk. Tema, kronologisk tyngdepunkt og perspektiv i emnet vil variere frå år til år. Moglege tema inkluderer mellom anna: samfunnsstyring, einevelde, opplysningstida, den nordiske samfunnsmodellen, natur og miljø, forretningsliv, arbeidstakerorganisasjonar, migrasjon etc. Tema som vert tilbydd innanfor emnet vil variere frå studieår til studieår avhengig av kva lærarressursar instituttet rår over. Dei aktuelle tema vil vanlegvis vere utforma ut frå dei aktuelle faglærarane sine forskingsinteresser. Informasjon om tema for studieåret finnes her: http://www.ntnu.no/ihs/til-studenter.

Læringsutbytte

Ein kandidat som har bestått emnet skal ha oppnådd følgjande læringsutbytte, definert i kunnskap og ferdigheiter.

Kunnskap:

- Kandidaten har omfattande kunnskap om dei viktigaste utviklingstrekka i det/dei spesifikke tema i norsk eller nordisk historie som kurset analyserer

- Kandidaten har inngåande forståing av dei ulike teoretiske og/eller metodologiske perspektiv og tilnærmingar til feltetFerdigheiter:
- Det er forventa at kandidaten kan resonnere, argumentere og orientere om utvalde emner innafor emnets tematiske rekkevidde
- Det er forventa at kandidaten kan reflektere skriftleg og munnleg over sentrale problemstillingar og debattar
- Det er forventa at kandidaten kan nytte empirisk kunnskap og teoretiske perspektiv i sjølvstendig analyse

Læringsformer og aktiviteter

Førelesningar, seminar og/eller individuelle oppgåver. Enkelte tema kan innebere ekskursjon.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvingsoppgave
  • Øvingsoppgave

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Blir oppgitt seinast ved semesterstart, sjå pensumliste og anna materiale som da vil bli lagt ut på Blackboard.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HIST2625 7.5 01.09.2018
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 2

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Historie
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst UTS Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 26.11.2020

Innlevering 26.11.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen (2) 100/100

Utlevering 21.05.2021

Innlevering 21.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret til hjemmeeksamen som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed to home examination as a preventive measure in the ongoing corona situation.
  • 2) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU