Bakgrunn og aktiviteter

Bakgrunn

Mange års erfaring med forsknings- og utviklingarbeid innenfor forskningsinstitutt, mat- og bioteknologisk industri. Mye av FoU-aktiviteten er motivert av et ønske om økt utnyttelse av våre globale mattressurser. Omega-3 har vært en rød tråd i den profesjonelle karrieren, med teknologisk fordypning innenfor raffinering og oppkonsentrering av oljer, ensymatisk prosessering av proteiner og lipider, emulgering, prosessering av sjømat samt lipidoksidajon. 

Industrierfaringen har videre resultert i økt forbrukerinnsikt, kompetanse rundt innovasjonsverktøy, konseptutvikling, markedsføring av sunne matvarer og forståelse av viktigheten av tverrfaglige team for å løse utfordringer. Tilsvarende innovasjonsverktøy som man benytter i matindustrien er også benyttet til studentrekruttering.

Erfaring som leder både i industri og institutt. 

Den vitenskapelige delen av stillingen består av undervisning og forskning innenfor bioøkonomi, bioteknologi og utnyttelse av bioressurser.

Er Vice-president i Management Board i European Food Forum og member of Scientific Advisory Board for JPI A healthy diet for a healthy life, og innehar andre verv i styrer i innovative selskaper samt nasjonalt profesjonsråd.

 

Erfaring

Akademia (8 år):

 • Prodekan utdanning og innovasjon, NTNU
 • Prodekan, FoU, Fakultet for teknologi, NTNU
 • Instituttleder, Institutt for matteknologi, Høgskolen i Sør-Trøndelag, (HiST) og NTNU
 • Studieleder, Program for matteknologi, Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST)

Industri og instituttsektor (17 år):

 • Seniorforsker, Mills DA (Innovasjon og merkevareavd)
 • Utviklingssjef, O3C Nutraceuticals (Join venture Aker Biomarine og GC Rieber)
 • Forsker, SINTEF Fiskeri og havbruk
 • Laboratorieleder (og kvalitetsleder), GC Rieber Oil

 

Prosjekter

NTNU Food Forum - leder

Utvikling av regionale bærekraftige matsystem

Trondheim og Trøndelag som Europeisk gastronomisk matregion 2022

OMEGA fish Oil MicroEncapsulation Generating fortified food products for improved humAn health (HAVBRUK 2020 - 2024)

SUPREME 

InterCold (INTPART)

ReFOOD (INTPART)

iFOODnet (INTPART)

OPTiMAT- Optimal utnyttelse av havets matressurser - satsningsområde (2015-2023)

Innovative teknologiske løsninger for økt holdbarhet i lett-prosessert sjømat (Regionalt forskningsfond)

Rekruttering av studenter

Ny master i mat og teknologi

 

Nåværende undervisning

 • TMMT5001 Emneansvar for Rammebetingelser i matindustrien (master i mat og teknologi)
 • TMAT4850 Future meals - Eksperter i team (Landsbyleder)
 • TMMT4001 Anvendt matmikrobiologi og bioteknologi (underviser masterstudenter i anvendt bioteknologi/enzymer og restråstoff)
 • TMMT5003 Masteroppgave
 • TMAT201P Praksisstudier (praksisveileder for flere studenter)
 • TMAT3004 Bacheloroppgave
 • Veiledning av bachelor-, master- og doktorgradsstudenter

 

Omtale i media

Livestreamet paneldebatt Sustainable Food Systems - NTNU SINTEF Annual European Strategy Summit (panelleder) Dagens Næringsliv

Trondheim og Trøndelag European Region of Gastronomy 2022

Økt kunnskap bør gi enda mer innovasjon - intervju med Norsk Sjømat

Lovpriser trøndersk gårdamat, drømmer om Lofotfiske og i toppen av trøndersk matpolitikk - Intervju med avisa Sør-Trøndelag 2021

NTNU tar en jafs av det europeiske matfatet, med god drahjelp fra Covid-19 (intervju med Khrono 2021)

Populær linje får mastergrad (Universitetsavisa, 2016)

Her er noen av landets mest fornøyde studenter (Universitetsavisa, 2016)

Matteknologistudiet på toppen (Matindustrien)

Bachelor i matteknologi skårer høyest i landet på Studiebarometeret (NHO Mat og drikke)

Studiebarometeret: NTNU-studentene er fornøyde (www.ntnu.no)

Matteknologi-studenter trives best (Dagligvarehandelen)

Institutt for matteknologi (IMAT) scorer høyest i landet på Studiebarometeret! (Innsida, Fakultet for Teknolgi)

Bli med på NM i røkt og gravet laks og ørret (Norsk Sjømat)

Mattnyttig utdanning med høy trivselsfaktor (Fosnafolket)

Matindustrien som læringsarena - studentarbeid i matindustrien (Foredrag på landskonferanse NHO)

Økt profilering ga resultater på søkertallene (Norsk Sjømat)

Mattnyttig utdanning med høy trivselsfaktor (kronikk i lokalavisa Hitra Frøya)

Norges beste studiemiljø i følge studentene selv (Rådgivernytt)

 

Utdannelse

 • PhD, "Lipids from residual rest raw materials - quality assessment by advanced analytical methods" Bioteknologi, NTNU
 • Master, Næringsmiddelkandidat, Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB)
 • Bachelor, Næringsmiddelteknolog, HiST

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling