Bakgrunn og aktiviteter

Erik Hjelmås er utdannet Cand.mag (1994) med informatikk (Hedmark distriktshøgskole) og matematikk (Telemark distrikshøgskole), M.Sc. (1996) innen informasjonsvitenskap med fordypning i kunstig intelligens (University of Pittsburgh) og Dr. scient. (2005) innen informatikk med en avhandling innen ansiktsgjenkjenning (Universitetet i Oslo). Han har vært ansatt ved NTNU (tidligere HiG) siden 1996, og underviser emnene operativsystemer og programmerbar infrastruktur og har tidligere undervist emnene datakommunikasjon og nettverkssikkerhet, datasystemsikkerhet, kunstig intelligens, IT for lærere og datateknikk. Han har publisert fagfellevurderte artikler innen ansiktsgjenkjenning, systemadministrasjon, informasjonssikkerhet og studieprogramutvikling. Han har også vært sentral i oppbyggingen av fagmiljøet Norsk informasjonssikkerhetslaboratorium (NISlab) og er programansvarlig for Bachelor i IT-drift og informasjonssikkerhet.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Fallmyr, Terje; Hjelmås, Erik. (2010) Norsk Informatikkonferanse. Tapir Akademisk Forlag. 2010. ISBN 978-82-519-2703-1. NIK: Norsk Informatikkonferanse (2010).

Del av bok/rapport

  • Franke, Katrin; Hjelmås, Erik; Wolthusen, Stephen. (2013) Advancing Digital Forensics. Information Assurance and Security Education and Training.
  • Hjelmås, Erik; Farup, Ivar. (2011) A Common Framework for Scripting Tutorials. Norsk Informatikkonferanse NIK 2011.
  • Hjelmås, Erik; Svendsen, Nils Kalstad; Wolthusen, Stephen D.. (2009) Integrating Information Assurance into System Administration. Proceedings of the 2009 Information Security South Africa Conference (ISSA 2009).
  • Hjelmås, Erik; Wolthusen, Stephen D.. (2006) Full-spectrum information security education: integrating B.Sc., M.Sc., and PhD. programs. Proceedings of the 3rd Annual Conference on Information Security Curriculum Development.
  • Wiehe, Anders; Hjelmås, Erik; Wolthusen, Stephen D.. (2006) Quantitative analysis of efficient antispam techniques. Proceedings from the Seventh Annual IEEE SMC Information Assurance Workshop.