course-details-portlet

IDATG2202 - Operativsystemer, virtualisering og sikkerhet

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 3 timer D

Faglig innhold

Temaer inkluderer prosessorarkitektur, operativsystemkonsepter, kjernen, systemkall, prosesser og tråder, prosesskommunikasjon, samtidighet og synkronisering, scheduling, virtuelt minne, paging og segmentering, page replacement algoritmer, design og implementering, filsystemimplementasjon, input/output, vranglås, virtualisering, objektsikkerhet, malware og minnesikkerhet, lavnivå/systemprogrammering.

Læringsutbytte

KUNNSKAPER

Kandidaten:

 • kan gjøre rede for hvordan lagdeling/abstraksjon benyttes innenfor datamaskinarkitektur og operativsystemer for å skape forenklede og ryddige grensesnitt
 • kan gjøre rede for hvordan operativsystemer styrer datamaskinens fysiske og logiske ressurser med tanke på optimal utnyttelse
 • kan gjøre rede for hvordan sikkerhetsmekanismene fungerer og er implementert i moderne operativsystemer og forklare de viktigste sikkerhetsmål ved et OS

FERDIGHETER

Kandidaten:

 • kan gjøre nytte av sine teoretiske kunnskaper innen emnets tema i relevant praktisk problemløsing.
 • kan utnytte mulighetene moderne operativsystemer (og tilhørende standardbiblioteker) tilbyr for å parallellisere og synkronisere dataprogrammer både ved bruk av prosesser og tråder
 • kan vurdere ytelsen til dataprogrammer, spesielt med tanke på parallellitet, caching og virtualisering
 • kan feilsøke utførelsen til dataprogrammer som har avvikende oppførsel
 • kan forklare i detalj hvordan data blir lagret på et fysisk lagringsmedium i de mest benyttede filsystemene
 • kan lese og skrive programmer i fagets programmeringsspråk
 • kan løse vanlige, mindre programmeringsoppgaver

GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten forstår den grunnleggende virkemåten til datamaskiner og operativsystemer, inkludert emnets begrepsapparat og sentrale problemstillinger

Læringsformer og aktiviteter

Leksjoner og øvingsoppgaver.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav: Alle øvinger må være godkjent for å gå opp til eksamen.

Utsatt eksamen i august. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Obligatoriske øvinger og eksamen blir på engelsk. Besvarelser kan være på engelsk eller på norsk (bokmål/nynorsk).

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav. Adgangsbegrenset. Krever at man er tatt opp på teknologistudiet emnet er knyttet til ved NTNU.

Kursmateriell

Operating Systems: Three Easy Pieces. Remzi H. Arpaci-Dusseau and Andrea C. Arpaci-Dusseau (online på ostep.org)

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IDATT2202 7.5 HØST 2019
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: -

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Informatikk
 • Informasjonssikkerhet
 • Ingeniør
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 28.11.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
S411 Smaragd 29
M433-Eksamensrom 4.etg Mustad, Inngang A 60
M406-Eksamensrom 4.etg Mustad, Inngang A 1
M438 Eksamensrom 4.etg, Inngang D Mustad, Inngang D 73
M413-Eksamensrom 4.etg Mustad, Inngang A 5
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU