course-details-portlet

IMT3841 - Praksis ved CERN innen IT

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappevurdering 100/100

Faglig innhold

 • IT-støtte i forskningsmiljøer
 • Stor-skala infrastrukturer
 • Rutiner og dokumentasjon i IT-miljøer med hyppige utskiftinger av ansatte/medarbeidere
 • Internasjonalt samarbeid i IT-prosjekter
 • Prosjektarbeid innen IT

Læringsutbytte

Kunnskaper:

 • Gjøre rede for hvordan sikkerhet, skalerbarhet og pålitelighet ivaretas i en reell IT-infrastruktur
 • Gjøre rede for IT-driftsrutiner som benyttes i praksis ved internasjonale IT-driftsmiljøer

Ferdigheter:

 • -Kunne kommunisere og samarbeide godt i et internasjonalt IT-miljø
 • Sette seg inn i tildelte arbeidsoppgaver innenfor IT-drift i en reell arbeidssituasjon og løse disse
 • Kunne beskrive en stor-skala IT-infrastruktur med alle komponenter, og orientere seg frem til riktige komponenter for å løse praktiske problemer
 • Kunne dokumentere sin egen arbeidsinnsats på timesbasis fordelt på ulike prosjekter

Generell kompetanse:

 • Reflektere over egen kunnskap og læring, og reflektere over sin egen rolle i samarbeid med andre i et internasjonalt miljø

Læringsformer og aktiviteter

Studenten er utplassert ved CERN og er tildelt veileder både fra NTNU og CERN. Både underveis og ved praksisens slutt, sender studenten skriftlige rapporter med den hensikt å vise i hvilken grad læringsutbyttet er oppnådd. Kun valgemne. Emnet forutsetter at studenten deltar i CERN Technical Student Programme i minst 10 måneder innenfor IT-faget.

Obligatoriske aktiviteter

 • Presentasjon

Mer om vurdering

Studenten vurderes på bakgrunn av to innleverte statusrapporter, sluttrapport og loggbok. Alle deler må være levert og bestått for at mappen skal vurderes til bestått.

Obligatoriske arbeidskrav: Muntlig presentasjon etter retur til studiested

Spesielle vilkår

Forkunnskapskrav

For at studenten skal kunne velge emnet, forutsettes det opptak ved Technical Student Programme ved CERN

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 2
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Informatikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Mappevurdering 100/100

Innlevering
01.11.2023

Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Mappevurdering 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU