IMT3841 - Praksis ved CERN innen IT

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Mappevurdering 100/100

Faglig innhold

-IT-støtte i forskningsmiljøer
-Stor-skala infrastrukturer
-Rutiner og dokumentasjon i IT-miljøer med hyppige utskiftinger av ansatte/medarbeidere
-Internasjonalt samarbeid i IT-prosjekter
-Prosjektarbeid innen IT

Læringsutbytte

Kunnskaper
- Gjøre rede for hvordan sikkerhet, skalerbarhet og pålitelighet ivaretas i en reell IT-infrastruktur
- Gjøre rede for IT-driftsrutiner som benyttes i praksis ved internasjonale IT-driftsmiljøer

Ferdigheter
-Kunne kommunisere og samarbeide godt i et internasjonalt IT-miljø
-Sette seg inn i tildelte arbeidsoppgaver innenfor IT-drift i en reell arbeidssituasjon og løse disse
-Kunne beskrive en stor-skala IT-infrastruktur med alle komponenter, og orientere seg frem til riktige komponenter for å løse praktiske problemer
-Kunne dokumentere sin egen arbeidsinnsats på timesbasis fordelt på ulike prosjekter


Generell kompetanse
Reflektere over egen kunnskap og læring, og reflektere over sin egen rolle i samarbeid med andre i et internasjonalt miljø

Læringsformer og aktiviteter

Studenten er utplassert ved CERN og er tildelt veileder både fra HiG og CERN. Både underveis og ved praksisens slutt, sender studenten skriftlige rapporter med den hensikt å vise i hvilken grad læringsutbyttet er oppnådd.

Kun valgemne.

Emnet forutsetter at studenten deltar i CERN Technical Student Programme i minst 10 måneder innenfor IT-faget.

Mer om vurdering

Studenten vurderes på bakgrunn av to innleverte statusrapporter, sluttrapport og loggbok. Alle deler må være levert og bestått for at mappen skal vurderes til bestått.

Obligatoriske arbeidskrav:
Muntlig presentasjon etter retur til studiested

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Dataingeniør (BIDAT)
Drift av nettverk og datasystemer (BDR)

Forkunnskapskrav

For at studenten skal kunne velge emnet, forutsettes det opptak ved Technical Student Programme ved CERN

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Mappevurdering 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.