course-details-portlet

IIKG1003 - Nettverk: administrasjon, programmering og sikkerhet

Om emnet

Nytt fra studieåret 2023/2024

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Introduksjon til lagdelt kommunikasjon, standarder innen datanettverk, programmering av distribuerte applikasjoner og sikker kommunikasjon. Elementer som inngår i emnet (eksempler på potensielle teknologier/protokoller gitt i parentes):

 • Fysisk lag og datalink-lag (Ethernet)
 • Nettverkslaget (IP, ICMP)
 • Nettverksadressering (IP-adressering)
 • Transportlaget (TCP, UDP)
 • Applikasjonslaget (HTTP, SMTP, DNS)
 • C-programmering
 • Linux
 • Klient-/tjenerprogrammering med sockets
 • Kryptering av nettverksforbindelser

Læringsutbytte

Kunnskap:

 • K1: Kandidaten kjenner til sentrale referansemodeller med relevante protokoller, og forstår deres rolle i moderne datanettverk.
 • K2: Kandidaten kjenner til viktige nettverkstjenester som støtter opp om moderne datanettverk.
 • K3: Kandidaten kan gjøre rede for grunnleggende metoder for utvikling av programmer som kommuniserer over et nettverk.

Ferdigheter:

 • F1: Kandidaten kan administrere, vedlikeholde og feilsøke enkle datanettverk.
 • F2: Kandidaten kan utvikle programmer som etablerer sikre forbindelser internt i maskinen og over et nettverk.
 • F3: Kandidaten kan anvende kommandolinjeverktøy for etablering og feilsøking av nettverksforbindelser.

Generell kompetanse:

 • G1: Kandidaten er i stand til å sette seg inn i nytt materiale som omhandler datanettverk og datakommunikasjon.
 • G2: Kandidaten er i stand til å jobbe med datanettverksorienterte problemstillinger både individuelt og i samarbeid med andre.

Læringsformer og aktiviteter

 • Forelesninger
 • Gruppearbeid
 • Lab-arbeid i nettverkslabben på Gjøvik
 • Obligatoriske aktiviteter: Et sett obligatoriske oppgaver må være godkjent før kandidaten kan gå opp til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske oppgaver

Mer om vurdering

 • Utsatt eksamen/kontinuasjon i august.
 • Et sett obligatoriske oppgaver må være godkjent før kandidaten kan gå opp til eksamen.
 • Dersom antallet kandidater er lite, kan eksamen bli gjennomført muntlig.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Data - Ingeniørfag (BIDATA)
Programmering (BPROG)

Forkunnskapskrav

Opptak til studieprogrammet Bachelor i ingeniørfag, data (BIDATA).

Kursmateriell

 • Læringsmateriell fra Cisco NetAcademy
 • Utdelte artikler/presentasjoner fra forelesninger

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DCSG1006 3.7 HØST 2023
DCST1006 3.7 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Informatikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 29.05.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
M433-Eksamensrom 4.etg Mustad, Inngang A 15
A-atriet-2/3 (A-160) Ametyst 21
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU