course-details-portlet

DCSG1005 - Infrastruktur: sikre grunntjenester

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig eksamen 100/100 3 timer E

Faglig innhold

 • Private og offentlige skyløsninger
 • Sikkerhetsutfordringer som er spesielle for skyløsninger
 • Verktøy for administrasjon av skyløsninger
 • Installasjon og tilgjengeliggjøring
 • Migrering av infrastrukturer
 • Overvåkning
 • Sentralisert logging
 • Katalogtjenester
 • Identititetshåndtering, autentisering og autorisasjon
 • Grunnleggende ytelsesanalyse

Læringsutbytte

Kunnskap

 • K1: Kandidaten har en grunnleggende forståelse for teknologien i private og offentlige skyløsninger, inkludert migrering av infrastrukturer på tvers av plattformer
 • K2: Kandidaten har bred kunnskap om ulike metoder og verktøy for overvåkning av infrastrukturer
 • K3: Kandidaten har bred kunnskap om sikkerhetsutfordringer i skyløsninger

Ferdigheter

 • F1: Kandidaten kan benytte de mest brukte verktøy for administrasjon av skyløsninger
 • F2: Kandidaten kan utføre grunnleggende oppsett for automatisert installasjon og tilgjengeliggjøring (“provisioning”)
 • F3: Kandidaten kan utføre sentralisert logging og overvåkning med tilhørende prosesser for hendelseshåndtering
 • F4: Kandidaten kan planlegge og utføre grunnleggende oppsett av katalogtjenester og sentraliserte løsninger for identitetshåndtering, autentisering og autorisasjon
 • F5: Kandidaten kan utføre grunnleggende konfigurasjonsstyring og programvareoppdateringer i skybaserte infrastrukturer -F6: Kandidaten kan utføre enkle ytelsesvurderinger

Generell kompetanse

 • G1: Kandidaten kjenner til fordeler og ulemper ved skybaserte infrastrukturers anvendelse i ulike organisasjoner
 • G2: Kandidaten kan formidle driftsterminologi, både muntlig og skriftlig
 • G3: Kandidaten kjenner til hvordan risikobildet til organisasjoner kan påvirkes ved valg av ulike IT-løsninger

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvingsoppgaver.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Obligatoriske oppgaver må være godkjent for å få gå opp til eksamen.

Utsatt eksamen er i august. Ved utsatt eksamen kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Eksamen blir på engelsk. Besvarelser kan være på engelsk eller på norsk (bokmål/nynorsk).

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Digital infrastruktur og cybersikkerhet (BDIGSEC)

Forkunnskapskrav

Krever opptak til studieprogrammet Bachelor i digital infrastruktur og cybersikkerhet.

Kursmateriell

Publiseres ved oppstart av emnet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IDRI2001 5.0 HØST 2019
DCST1005 7.5 HØST 2019
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Informasjonssikkerhet
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 E 21.05.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
M438 Eksamensrom 4.etg, Inngang D Mustad, Inngang D 53
M433-Eksamensrom 4.etg Mustad, Inngang A 80
Sommer UTS Skriftlig eksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU