Bakgrunn og aktiviteter

Jeg jobber i skjæringspunktet mellom pedagogikk, funksjonshemmingsteori, rådgivning og teater. Jeg er opptatt av den kritiske dimensjonen i kunnskapsforståelse og kunnskapsutvikling, og særlig hvordan ulike forståelser av kvalitet utspiller seg. Kunst og kultur er en viktig tilgang til kunnskap og forståelse. Jeg ønsker å bidra til at dette får plass i oppvekst og utdanning spesielt, og livet generelt. Det fysiske miljøets betydning for opplevelse av mening, inkludering og sosial samhandling er også et interesseområde hvor samarbeid med arkitektur og deignmiljøer er viktig. Teoretisk arbeider jeg ofte med utgangspunkt i Bakhtin, Winnicott, Foucault og Braidotti sine arbeider, men er også inspirert av kunst og kulturteori hentet fra blant annet bell hooks og Petra Kuppers. I min forskning anvender jeg ulike kvalitative metoder, kunstbaserte metoder og diskursanalyse.

Bokutgivelser:

Oldervik, Saur og Ulleberg (red) (2020) Et mangfold av kvaliteter i videregående utdanning Universitetsforlaget

Oldervik og Saur (2020) Undom i oppvekst og utdanning. Mening og utdanning. Mening og hånterbarhet før og nå.

Et mangfold av kvaliteter i videregående utdanningUngdom i oppvekst og utdanning

Prosjekter:

Morgendagens skoler - et skoleeksempel. Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor. (betydningen av skolens fysiske miljø). Finansiert av Norsk Forskningsråd, samarbeid med SINTEF og fire norske kommuner. Eier Tromsø kommune.

Kvaliteter i utdanning - å utvikle en utvidet forståelse av hva kvalitet i videregående opplæring innebærer

Pilotprosjekt for å øke tilgang til kunst og kultur for barn og unge med spesielle behov, finansiert av Den kulturelle skolesekken/Norsk kulturråd

Kulturrådets program Kunst, kultur og kvalitet. Delprosjektet: Hvordan forstå kunst, kultur og kvalitet innen disability art?

 

Forskergruppe Kvaliteter i utdanning

Ellen Saur (Institutt for pedagogikk og livslang læring) – Leder for forskergruppen

Heidun Oldervik (Institutt for pedagogikk og livslang læring)

Mariann Doseth (Dronning Mauds Minne Høgskole)

Carla Chinga-Ramirez (Institutt for pedagogikk og livslang læring)

Hans Petter Ulleberg (Institutt for pedagogikk og livslang læring)

Britt Karin Støen Utvær (Institutt for lærerutdanning)

Klara Rokkones (Institutt for lærerutdanning)

Lena Buseth (Institutt for pedagogikk og livslang læring)

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Kunstneriske produksjoner

  • Johansen, Oddbjørn; Saur, Ellen. (2012) Litt kaffe, kanskje?. Litt kaffe kanskje

Bøker

  • Oldervik, Heidun; Saur, Ellen. (2020) Ungdom i oppvekst og utdanning. Mening og håndterbarhet før og nå. Universitetsforlaget. 2020. ISBN 978-82-15-04660-0.
  • Oldervik, Heidun; Saur, Ellen; Ulleberg, Hans Petter. (2020) Et mangfold av kvaliteter i videregående utdanning. Universitetsforlaget. 2020. ISBN 978-82-15-03184-2.
  • Aune, Karin Ellingsen; Saur, Ellen. (2007) Dialogiske perspektiver - når vi er forskjellige. Universitetsforlaget. 2007. ISBN 9788215011455.

Del av bok/rapport

  • Saur, Ellen. (2020) Oppfølgingstjenesten – skolens bricoleurer?. Et mangfold av kvaliteter i videregående utdanning.
  • Saur, Ellen; Ulleberg, Hans Petter. (2020) Innledning. Et mangfold av kvaliteter i videregående utdanning.
  • Chinga-Ramirez, Carla; Oldervik, Heidun; Saur, Ellen. (2018) Hvordan kan kunnskap om postkolonial teori gi PP-rådgivere en bedre forståelse av barn og unge med minoritetsbakgrunn?. Å falle mellom to stoler. Samarbeid til barnets beste i barnehage og skole..
  • Saur, Ellen. (2018) Autentisk eller nyskapende? Hvordan forstå kvalitet når skuespillere har en utviklingshemming?. Kvalitetsforhandlinger.
  • Saur, Ellen; Ulvund, Marit. (2018) INK2013 – Developing Art Productions for and with Children with Special Needs. Children and Young People, Aesthetics and Special Needs. An Interdisciplinary Approach.