AAR4510 - Prosjektering av boliger og boligområder

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Øvinger
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Øving 100/100

Faglig innhold

Emnet er en del av et opplegg med to integrerte deler – et syntetiserende prosjekteringsfag med vekt på arkitektonisk bearbeiding og et mer analytisk kunnskapsemne.
Derfor forutsettes emnet tatt i kombinasjon med AAR4814 Boligkunnskap. Det kan være aktuelt å samarbeide om noen kunnskapselementer med andre emner som undervises parallelt.

Læringsutbytte

Etter gjennomført kurs skal studentene ha:
- Kunnskap om organiseringsprinsipper og dimensjonerende
elementer i en bolig, forståelse for boligens funksjoner som generator for arkitektonisk uttrykk og kunnskap om aktuelle arkitektfaglige problemstillinger knyttet til boligutforming.
- Ferdigheter i utforming og prosjektering av boliger.
- Generell kompetanse i prosjekteringsmetodikk, materialitet og detaljering.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet gjennomføres som en eller flere aktuelle prosjekteringsoppgaver knyttet til utforming av boliger, til fornying av boliger og/eller til omforming av eksisterende bygninger og nærområder, med vekt på ressurs- og miljøhensyn.
Undervisningen vil være seminarer og gjennomgåelser av deloppgaver samt veiledning og mulig felles ekskursjon.

Mer om vurdering

Ved utsatt vurdering basert på prosjektarbeider, må det leveres et nytt eller revidert arbeid i emnet innen en tidsfrist, fastsatt av emneansvarlig.

Forkunnskapskrav

Minimum tre års grunnleggende arkiterkturstudier eller tilsvarende.
Emnet utgjør hovedelementet i en kombinasjon med AAR4814 Boligkunnskap som må tas i samme semester. Påmeldingsfrist: Medio mai.

Kursmateriell

Opplyses ved kursstart

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Øvinger

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Øving 100/100
Sommer UTS Øving 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.