AAR4814 - Boligkunnskap

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Øvinger
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Øving 100/100

Faglig innhold

Emnet skal gi økt kunnskap om det metodiske grunnlaget for boligprosjektering, en oversikt over boligens arkitektoniske og teknologiske elementer samt ulike boligtypologier. Det skal dessuten gi en innføring i aktuelle forutsetningene for planlegging og utforming av boliger og boligområder.

Læringsutbytte

Etter gjennomført kurs skal studenten ha:
- Kunnskap om boligprosjekteringens teoretiske og metodiske grunnlag.
- Ferdigheter i litteratursøk og analytisk drøfting av boligprosjekter og/eller temaer.
- Generell forståelse for aktuelle forutsetninger for planlegging og utforming av boliger og boligområder.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet vil bestå av forelesninger, seminarer og gjennomgåelser av obligatoriske øvinger.

Mer om vurdering

Utsatt eksamen legges normalt til neste eksamensperiode

Forkunnskapskrav

Minimum tre års grunnundervisning i arkitektur eller tilsvarende. Emnet forutsettes tatt i kombinasjon med AAR4510 Boligprosjektering. Påmeldingsfrist: Ultimo mai.

Kursmateriell

Opplyses ved kursstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Øvinger

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Øving 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.