AAR4812 - Boligteori

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Semesteroppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet vil gi en innføring i teoretiske perspektiver på boligarkitektur, boligomgivelsers rolle i samfunnsutviklingen og samfunnsmessige og kulturelle forutsetninger for moderne boligproduksjon.
Kurset vil også omfatte en innføring i skriving av fagtekster. Anbefalt prosjektemne for høstsemester: AAR4510 Boligprosjektering

Læringsutbytte

Etter gjennomført kurs skal studenten ha:
- Kunnskap om sentrale diskusjoner rundt boligomgivelsenes arkitektoniske utvikling og kulturelle og samfunnsmessige forutsetninger for boligutviklingen.
- Ferdigheter i litteratursøk og skriving av fagtekster.
- Generell forståelse for boligens rolle i samfunnsutviklingen

Læringsformer og aktiviteter

Lesing og diskusjoner av tekster, eksempelstudier, forelesninger og seminarer. Korte øvingsoppgaver skal godkjennes og avslutningsvis skal det utarbeides et essay og en miniforelesning om et avtalt tema innenfor emnet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger som må godkjennes

Mer om vurdering

Utsatt eksamen legges normalt til neste eksamensperiode

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Minimum tre års grunnundervisning i arkitektur eller tilsvarende. Påmeldingsfrist: 1. juni.

Kursmateriell

Litteratur vil bli annonsert ved kursstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Semesteroppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.