course-details-portlet

AAR4812 - Boligteori

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2023/2024

Faglig innhold

Emnet vil gi en innføring i teoretiske perspektiver på boligarkitektur, boligomgivelsers rolle i samfunnsutviklingen og samfunnsmessige og kulturelle forutsetninger for moderne boligproduksjon. Kurset vil gi økt kunnskap i skriving av akademiske tekster.

Læringsutbytte

KUNNSKAP Kandidaten har… - kunnskap om sentrale diskusjoner rundt boligomgivelsenes arkitektoniske utvikling og kulturelle og samfunnsmessige forutsetninger for boligutviklingen. FERDIGHETER Kandidaten kan… - orientere seg i og bruke og kritisk diskutere teorier og forsknings- og utviklingsarbeid innen faget, – skrive en akademisk tekst. GENERELL KOMPETANSE Kandidaten… - har generell forståelse for boligens rolle i samfunnsutviklingen, - kan reflektere kritisk over arkitekturens og arkitekters rolle i boligutviklingen.

Læringsformer og aktiviteter

Læringsformer vil være lesing og diskusjoner av tekster, eksempelstudier, forelesninger og seminarer. Det vil være korte øvingsoppgaver i tillegg til at hver student skal skrive et faglig essay.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger som må godkjennes

Mer om vurdering

Øvingsoppgaven(e) er obligatoriske og skal være bestått, mens essayet utgjør grunnlaget for karaktersettingen. Studentene skal presentere innholdet i teksten som en miniforelesning ved avslutningen av semesteret der sensor vil være tilstede. Utsatt eksamen legges normalt til neste eksamensperiode og vil foregå uten en muntlig presentasjon.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Arkitektur (MAAR)
Arkitektur (MAAR2)

Forkunnskapskrav

Minimum tre års grunnundervisning i arkitektur eller tilsvarende.

Kursmateriell

Litteratur vil bli annonsert ved kursstart

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Arkitektur
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU