Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Intini, Paolo; Colonna, Pasquale; Berloco, Nicola; Ranieri, Vittorio; Ryeng, Eirin Olaussen. (2017) The relationships between familiarity and road accidents: Some case studies. Transport Infrastructure and Systems.
  • Øvstedal, Liv; Ryeng, Eirin Olaussen; Rostoft, Marianne Stølan; Jensberg, Heidi; Hansen, Hege Løkken; Hanssen, Sten Olaf. (2002) Lisa gikk til skolen - trippet hun så glad?. Særtrykk. Forskning på tvers. Tverrfaglige forsknignsprosjekter ved NTNU.

Rapport/avhandling

  • Ryeng, Eirin Olaussen. (2003) Sanksjoners og overvåkningsnivåets effekt på fartsvalg. 2003. ISBN 82-14-02831-0. SINTEF Rapport (STF22 A03301).
  • Ryeng, Eirin Olaussen. (2001) Sanksjoners og overvåkingsnivåets effekt på fartsvalg. Forprosjekt. 2001. SINTEF Notat (N-05/01).
  • Ryeng, Eirin Olaussen; Øvstedal, Liv. (1999) Registrering av barns atferd på skolevei. Presentasjon av resultater for hvert registreringssted. 1999. SINTEF Notat.
  • Øvstedal, Liv; Ryeng, Eirin Olaussen. (1999) Registreringer av barns atferd på skolevei. 1999. ISBN 82-14-01421-2. SINTEF Rapport.
  • Ryeng, Eirin Olaussen. (1998) Stated Preference-metodikk i trafikksikkerhetsforskningen. Vurdering av metodikkens anvendbarhet, med eksempel fra en undersøkelse av syklisters v i kryss. 1998. ISBN 82-471-0250-1. Doktor ingeniøravhandling (1998:53).
  • Ryeng, Eirin Olaussen. (1997) Syklisters vegvalg of utforming av sykkelanlegg. En Stated Preference undersøkelse av syklisters vegvalg gjennom signalregulerte X-kryss. 1997. Notat (N411/97).