Bakgrunn og aktiviteter

Fagfelt / arbeidsområde

Arbeidsoppgaver

 • Undervisning og veiledning i løpet av alle tre år på bachelor i ergoterapi.
 • Ansvar for emne Aktivitet, aktivitetsanalyse og aktivitetsutføring (HERG1001).
 • Ansvar for emne Aktivitet, somatisk helse og motoriske ferdigheter (HERG1002).

Forskning og prosjekt

 • "Overgang fra høyere utdanning til arbeid: Erfaringer fra ergoterapeuter med nedsatt funksjonsevne". Et samarbeide med Brunel University i London og Trinity University College in Dublin.
 • "Intensive international course in creativity". Et kurs arrangert av Nordiske lærere med deltagende studenter fra alle Nordiske land. Finansiert av nettverket Nordplus.

Kompetanse

 • Ergoterapi
 • Funksjonshemming og samfunn

 

Bakgrunn

 • Master i Funksjonshemming og samfunn, NTNU, 2012. Tittel: Representations of disability within occupational therapy literature - a discourse analysis.
 • Bachelor i ergoterapi, Arcada Nylands Svenska Yrkeshögskola, Helsingfors, Finland. Uteksaminert i 2010.

 

 • Ansatt ved program for ergoterapiutdanning, Institutt for helsevitenskap, siden oktober 2012.
 • Ergoterapeut, Trondheim kommune. Delt stilling våren 2015.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling