Bakgrunn og aktiviteter

Forskningsfelt

Min forskning fokuserer på hvordan miljøgifter påvirker dyr. Jeg fokuserer spesielt på hvordan miljøgifter kan forstyrre dyrs hormonssystemer og vitaminbalansen deres. Hvordan påvirker dette dyrs evne til å overleve, reprodusere seg, og å tilpasse seg naturlige eller andre menneskeskapte endringer i naturen (f.eks. klimaendringer)? Min forskningsgruppes aktiviteter foregår både i felt i Norge og på Svalbardt, og i laboratorier. Vi har undersøkt effekter i av miljøgifter hos en rekke arter som er naturlig eksponert for miljøgifter: dyreplankton, torsk, frosk, fuglearter som rype, gråspurv, toppskarv, ærfugl, krykkje, polarlomvi, teist, polarmåke og ismåke, og pattedyr som steinkobbe, havert, klappmyss, ringsel, storkobbe, hvalross, hvithval og isbjørn. Gjennom en sammenliknende (komparativ) vinkling på den miljøtoksikologiske forskningen får vi kunnskap om hva som kjennetegner spesielt sårbare arter og om funksjonelle effekter av hormonhermende miljøgifter på dyr og økosystemer.

Lenker:

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Andre

  • Ciesielski, Tomasz Maciej; Jenssen, Bjørn Munro; Kowalewska, Grażyna; Szymczak-Żyła, Małgorzata; Filipkowska, Anna; Lubecki, Ludwik; Oen, Amy M P; Breedveld, Gijs D.; Ardelan, Murat Van. (2017) ELEMENTS AND ELEMENTAL SPECIES IN SEDIMENT CORE AS PROXY OF THE CLIMATE VARIABILITY AND MARINE BIOGEOCHEMICAL PROCESSES. ASLO 2017 AQUATIC SCIENCES MEETING ; 2017-02-26 - 2017-03-03.
  • Filipkowska, Anna; Lubecki, Ludwik; Szymczak-Żyła, Małgorzata; Ciesielski, Tomasz Maciej; Mazur-Marzec, Hanna; Toruńska-Sitarz, Anna; Witak, Małgorzata; Breedveld, Gijs D.; Oen, Amy M P; Ardelan, Murat Van; Jenssen, Bjørn Munro; Kowalewska, Grażyna. (2017) MULTI-PROXY INVESTIGATION OF RECENT SEDIMENTS IN TWO DIFFERENT EUROPEAN COASTAL AREAS (POLAND, NORWAY) – ANTHROPOGENIC IMPACT ON ECOSYSTEM HEALTH. ASLO 2017 AQUATIC SCIENCES MEETING ; 2017-02-26 - 2017-03-03.
  • Kowalewska, Grażyna; Szymczak-Żyła, Małgorzata; Krajewska, Magdalena; Filipkowska, Anna; Lubecki, Ludwik; Mazur-Marzec, Hanna; Witak, Małgorzata; Cegłowska, Marta; Ciesielski, Tomasz Maciej; Ardelan, Murat Van; Jenssen, Bjørn Munro; Breedveld, Gijs D.; Oen, Amy M P; Goslar, Tomasz. (2017) CLIMATE WARMING TODAY AND IN THE PAST IN THE SOUTHERN BALTIC AND NORWEGIAN COAST AREA – A MULTIPROXY STUDY. ASLO 2017 AQUATIC SCIENCES MEETING ; 2017-02-26 - 2017-03-03.
  • Szymczak-Żyła, Małgorzata; Krajewska, Magdalena; Mazur-Marzec, Hanna; Cegłowska, Marta; Witak, Małgorzata; Filipkowska, Anna; Lubecki, Ludwik; Kowalewska, Grażyna; Ciesielski, Tomasz Maciej; Breedveld, Gijs D.; Oen, Amy M P; Ardelan, Murat Van; Jenssen, Bjørn Munro. (2017) PRESENT AND PAST-MILLENNIA PHYTOPLANKTON BLOOMS IN TWO DIFFERENT EUROPEAN COASTAL AREAS. ASLO 2017 AQUATIC SCIENCES MEETING ; 2017-02-26 - 2017-03-03.
  • Ciesielski, Tomasz Maciej; Kuliński, Aleksander; Jenssen, Bjørn Munro; Ardelan, Murat Van. (2016) Inorganic proxies of climate change in sediments from the Gulf of Gdańsk (Poland)and Oslofjord (Norway). Baltic 2016 – The 13th Colloquium on Baltic Sea Marine Geology . The Polish Geological Institute; Gdańsk. 2016-09-12 - 2016-09-16.
  • Farkas, Julia; Booth, Andy; Salaverria-Zabalegui, Iurgi Imanol; Ciesielski, Tomasz Maciej; Glomstad, Berit; Zindler, Florian; Altin, Dag; Olsen, Anders Johny; Posch, Wilfried; Styrishave, Bjarne; Jenssen, Bjørn Munro. (2016) Effects of engineered nanoparticle-contaminant mixture exposures to aquatic organisms. SETAC Europe 26th Annual Meeting . SETAC; Nantes. 2016-05-20 - 2016-05-25.
  • Jaspers, Veerle; Løseth, Mari Engvig; Briels, Nathalie; Jenssen, Bjørn Munro; Eulaers, Igor; Sonne, Christian; Nygård, Torgeir; Bustnes, Jan Ove; Gómez Ramírez, Pilar; Martínez, J.E.; Johnsen, Trond Vidar; Poma, Giulia; Malarvannan, Govindan; Covaci, Adrian; Herzke, Dorte. (2016) Emerging chemicals in birds of prey from Spain and Norway: exposure and effects. SETAC Europe . Society of Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC); Nantes. 2016-05-22 - 2016-05-26.
  • Løseth, Mari Engvig; Briels, Nathalie; Flo, Jørgen; Eulaers, Igor; Nygård, Torgeir; Herzke, Dorte; Covaci, Adrian; Jenssen, Bjørn Munro; Jaspers, Veerle. (2016) Differences in exposure to environmental contaminants depending on habitat ecology and location in white-tailed eagle (Haliaeetus albicilla) chicks from Norway. Norwegian Environmental Toxicology Symposium (NETS) 2016 . Norsk Institutt for Vannforskning; Oslo Science Park. 2016-10-25 - 2016-10-27.
  • Løseth, Mari Engvig; Flo, Jørgen; Briels, Nathalie; Eulaers, Igor; Gómez-Ramírez, Pilar; Nygård, Torgeir; Herzke, Dorte; Jenssen, Bjørn Munro; Jaspers, Veerle. (2016) Relationships between per- and polyfluoroalkyl substances and stable isotopes in terrestrial and marine raptor nestlings from Spain and Norway. DIOXIN 2016: International Symposium on Halogenated Persistent Organic Pollutants ; Firenze. 2016-08-28 - 2016-09-02.
  • Glomstad, Berit; Sørensen, Lisbet; Jenssen, Bjørn Munro; Booth, Andrew. (2013) Interactions between polycyclic aromatic hydrocarbons and carbon nanotubes in aquatic environments. 23rd Annual SETAC Europe Meeting ; Glasgow. 2013-05-12 - 2013-05-16.