RFEL3070 - Scientific Seminars in Environmental Toxicology and Chemistry

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Mappevurdering 100/100

Faglig innhold

Emnet består av forskningsseminarer innenfor miljø-toksikologi og -kjemi. Hver student har to framdriftsseminarer - et tidlig i studiet for å diskutere forskningsplanen,
og et sent i studiet for å diskutere resultater og tolkninger. Emnet omfatter også seminarer hvor spesielle temaer og aktuell litteratur blir gjennomgått.
Seminarene bygger i vesentlig grad på aktiv innsats fra deltagerne.

Læringsutbytte

Avansert forståelse for miljøtoksikologi, økotoksikologi og miljøkjemi som fagområder, og deres betydning for hverandre. Avansert forståelse for hvorledes eget MSc prosjekt kan settes inn i en bredere naturmiljø kontekst.

Ferdigheter
Evne til kritisk å presentere egne forsknings metoder og resultater på en lettfattelig, men samtidig faglig forsvarlig måte..

Evne til å kritisk og konstruktivt bidra til å utvikle forskningsprosjektene til medstudenter.

Utvikle ferdigheter i diskusjoner om vitenskapelige metoder og diskusjoner

Generell kompetanse
Kompetanse i å presentere egne vitenskapelige metoder og resultater, og i å bidra til å utvikle forskningsarbeidene til medstudenter.

Læringsformer og aktiviteter

Seminar: 4 semestre, hver med 45 timer seminar, obligatorisk oppmøte i hele mastergradsstudiet (min 75% av seminarene) .

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent deltakelse på seminarer

Mer om vurdering

For studieåret 2017/2018 gjelder UTF §28 i utfyllende regler for realfagsstudiene av 01.08.2015 for gjentak av skriftlig og muntlig avsluttende eksamen i realfagsemner.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Studentenes egne presentasjoner (power-point), og andre presentasjoner fra gjesteforelesere etc.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Mappevurdering 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.