course-details-portlet

RFEL3070 - Scientific Seminars in Environmental Toxicology and Chemistry

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappeevaluering
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappeevaluering 100/100
Deltakelse seminar og muntlig presentasjon 100/100

Faglig innhold

Kurset består av tre dager obligatorisk feltkurs for nye studenter (første semester), der en av aktivitetene er å utføre en case-studie som teamarbeid. Det er gjesteforelesninger av eksterne forskere fra andre universiteter, forskningsinstitutter og privat industri. I tillegg må hver student gi to presentasjoner av sitt masterprosjekt; tidlig i studiet for å diskutere hypotesen og den vitenskapelige planen (i), og mot slutten av studiet for å diskutere resultater og tolkninger (ii). Det vil være noen seminarer der formålet er å diskutere aktuell litteratur og viktige vitenskapelige emner. Seminarene krever aktiv involvering og deltakelse fra studentene.

Læringsutbytte

Kunnskap Etter endt kurs vil kandidaten:

 • Ha tilegnet seg en bred kunnskap innen både miljøtoksikologi og naturmiljøkjemi.
 • Demonstrere grundig kunnskap om vitenskapelige teorier og metoder for relevante metoder og hypotesetesting, inkludert eksperimentell analyse (kjemisk eller toksikologisk), statistiske teknikker og andre verktøy som brukes til å analysere og løse toksikologiske eller kjemiske problemer i forskning, produksjon, ledelse eller undervisning.
 • Demonstrere kunnskap til historie og tradisjoner i feltet, og kan analysere faglige problemer på grunnlag av kunnskap om internasjonal forskning i sin spesialitet, kunnskap om internasjonale forskningsgrupper på feltet, og bredden av forskning som utføres innen feltene "Miljøtoksikologi" og "Miljøkjemi".
 • Kunne anvende kunnskap på nye områder innenfor "Miljøtoksikologi" og "Naturmiljøkjemi".

Ferdigheter

Etter endt kurs kan kandidaten:

 • Kritisk presentere egne forskningsmetoder og resultater på en forståelig, og samtidig på vitenskapelig forsvarlig måte.
 • Kritisk og konstruktivt bidra til å utvikle prosjektene til medstudenter.

Generell kompetanse

Etter endt kurs kan kandidaten:

 • Bruke kunnskap og ferdigheter til å analysere relevante faglige og profesjonelle problemer i "Miljøtoksikologi" og "Naturmiljøkjemi".
 • Beskrive, forklare og evaluere miljøtoksikologi og kjemi sin rolle i samfunnet og kunne vurdere etiske spørsmål innen disse feltene.
 • Overvåke kontinuerlig nye empirier innen miljøtoksikologi eller naturmiljøkjemi, evaluere påliteligheten og vurdere om tilleggsinformasjon må hentes, vurderes og tas i bruk.
 • Følg den globale utviklingen som er relevant for hans / hans eget vitenskapelige felt, ikke bare med disiplinen, men også samfunnsendringer.
 • Kommunisere fagstoff og vitenskapelige resultater både til spesialister og til et bredere publikum og være i stand til å formulere vitenskapelig resonnement / argumentasjon.
 • Bidra til nye tenke- og innovasjonsprosesser innen toksikologi eller kjemi.

Læringsformer og aktiviteter

Case studier, gruppediskusjoner, presentasjoner. Seminar: 4 semester - 45 timer per semester, obligatorisk (krever minimum 75% oppmøte på seminarene

Obligatoriske aktiviteter

 • Godkjent deltakelse på seminarer
 • Deltakelse seminar
 • Muntlig presentasjon

Mer om vurdering

Alle deler av mappen må være godkjent for å få bestått i emnet. For å bestå må man møte opp på minst 75% av seminarer.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Environmental Toxicology and Chemistry (MSENVITOX)

Forkunnskapskrav

Opptak på MSENVITOX

Kursmateriell

Studentenes egne presentasjoner (ppt), og andre presentasjoner fra fjesteforelesninger mm.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 3
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2024

Termin nr.: 4
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Biologi
 • Kjemi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappeevaluering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Mappeevaluering 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Deltakelse seminar og muntlig presentasjon 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU